มีผลแล้ว ช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในประกาศกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผลบังคับใช้ งวดเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ.2564 ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้าง และผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่รกระจายของ CV-19

ในประกาศกฎกระทรวง ได้กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบ โดยให้จัดเก็บเงินสมทบฝ่ายนายจ้างในอัตราร้อยละ 3 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลดลงเหลือร้อยละ 0.5 (ประมาณ 75 บาท) และผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดลงเหลือ 38 บาท (จากเดิมที่จ่ายเดือนละ 432 บาท)

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยว่า ในการลดอัตราเงินสมทบในครั้งนี้ ผู้ประกันตน จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณี คือ ไม่สบาย คลอ ดบุตร ทุพพลภาพ เสี ยชีวิต สงเคราะห์บุตร ชร าภาพ และว่างงาน เหมือนเดิม

การลดอัตราเงินสมทบไม่มีผลกระทบถึงการออมเงินสะสมเข้ากองทุน ชร าภาพแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ที่พร้อมปฏิบัติ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนายสุชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญ ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ นายจ้าง และผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม ในช่วงสถานการณ์แพร่กระจายของ CV-19 ให้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์มากที่สุด

ขณะที่สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ยังสามารถรอลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน แจกเงิน 4,000 บาท ลงทะเบียน 16 ก.พ.64

ขณะเดียวกันผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถเข้าร่วมโครงการ เราชนะ รับเงิน 7,000 บาท หากมีแอปพลิเคชันเป๋าตัง สามารถตรวจสอบสิทธิเราชนะ ได้ที่ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันนี้ (5 ก.พ.64) กลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินรอบแรกเข้าวันนี้ และสามารถใช้สิทธิได้แล้ว โดยธนาคารกรุงไทยปรับปรุงระบบเรียบร้อยแล้ว

ในกลุ่มที่ไม่มีบัตรคนจน ไม่มีแอปฯเป่าตัง สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.เราชนะ.com เช่นกัน โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ในวันที่ 8 ก.พ. 64 และหากได้รับสิทธิ์ได้เงินรอบแรก 18 ก.พ.64

ทั้งนี้ทั้ง 2 โครงการ เราชนะ และ ม.33 เรารักกัน สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิได้