ภรรย าหลวง เคลื่อนไหวแล้ว หลังเจ้าสาวเรียกเงิน 2 ล้าน

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากจากกรณี ภรรย าหลวงตำรวจ ไลฟ์สดถือใบทะเบียนสมรส กลางงานแต่งงานของสามี ที่แอบไปแต่งงานซ้ อนกับหญิงอื่น จนเกิดกระแสวิพ ากษ์วิจ ารณ์บนโลกโซเชียล จากนั้นได้มีการฟ้ องศา ล เรียกค่ าทดแทนจากฝ่ายหญิง 3 แสนบาท และทาง พมจ.ชัยนาทได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจ เยียวย าจิ ตใจคนในครอบครัว เนื่องจากมีลู ก 2 คน

ล่ าสุดวันนี้ ที่สภ.เมืองชัยนาท ซึ่งเป็นสถานที่ทำงาน ของ ตำรวจหนุ่มโลก 2 ใบ รายนี้ โดยในวันนี้ ส.ต.ต รายดังกล่ าวยังไม่ได้เดินทางมาทำงาน ยังอยู่ในระหว่างการลาพักร้อน และจะครบกำหนดลา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ.2564 ที่จะถึงนี้ ส่วนเรื่องของการตั้งกรรมการสอบวินัย ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเชิญ ภรรย าหลวง มาสอบปากคำไปแล้ว ส่วนที่แฟลต บ้านพักข้ าราชการตำรวจ ก็ไม่พบ ส.ต.ต. รายดังกล่ าว และภรรย าน้อย เข้ามาพักอาศัย

ขณะที่ เฟซบุ๊กเมี ยหลวง ได้มีการออกมา โพสต์ข้อความ ชี้แจงกรณีฟ้ องศ าลเรียกค่ าทดแทน 3 แสนบาท ระบุว่า ขอเรียนชี้แจงค่ะ ว่าทำไมเรียกค่ าทดแทนแค่ 300,000 ทางเรายื่นเรื่องฟ้ องต่อ ศ าล ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ วันที่มีการจัดงานแต่ง คือเช้าไปถ่ายวีดิโอ บ่ายก็ไปฟ้ องศา ลเลยค่ะ แล้วเราก็ต้องมีการวางเงินค่ าขึ้นศา ล ถ้าเรียกมากไป ทางเราก็ต้องวางเงินเพิ่ม

ซึ่งศักยภาพของเรามีแค่นั้น เพราะว่าเราก็มีภ าระค่ าใช้จ่ายที่ต้องดูแลหลายอย่ าง ไหนจะค่ าขึ้นศา ล ค่ าเสี ยเวลาหยุดงาน เราก็ชาวบ้านธรรมดามนุษย์แม่กินเงินเดือนคนนึง

ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าเรื่องจะดังระดับประเทศขนาดนี้ ยื่นฟ้ องไปแล้วก็ต้องรอศ าลตัดสินคดีอีก กว่าจะได้เงินค่ าทดแทน เลยเรียกตามความสามารถของเราเองที่พอจะวางเงินได้ เลยปรึกษากับทน ายพัฒน์ ว่าเรียกตามความเหมาะสมละกัน ส่วนเรื่องที่เห็นในข่าวเป็นกระแสว่าจะฟ้อ งกลับ 2,000,000 ยังไงก็ขอให้จ่ายค่ าทดแทน 300,000 มาก่อนก็แล้วกันคะ

อย่ างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอให้ผ่านวิกฤ ตในครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว

เรียบเรียง siamstreet