พากันผิดหวัง หลังมาตรการช่วยเหลือ ม.33 รายละ 4,000 บาท ไม่ได้ให้ทุกคน

งานนี้ทำเอาบรรดาลูกจ้าง พนักงานกินเงินเดือน ออกมาแสดงความไม่พอใจอีกครั้ง หลังรู้ว่าจะมีกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์ รับเงิน 4,000 บาท ม.33 กันทุกคน หลังเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวกับ ประชาชาติธุรกิจ เอาไว้ว่าผู้ที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม ม.33 จำนวน 11 ล้านคน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจาย จะได้รับมาตรการเยียวยา ภายหลังหารือแนวทางช่วยเหลือกับกระทรวงการคลัง และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ว่า ขณะนี้มี 3 แนวทางในการช่วยเหลือ

3 แนวทางการช่วยเหลือ

นายสุชาติระบุว่า จะช่วยเหลือแรงงานผู้ประกันตามมาตรา 33 จำนวน 9.2-9.5 ล้านคน จากทั้งหมด 11 ล้านคน

แนวทางที่ 1 คนละ 4,000 บาท

แนวทางที่ 2 คนละ 4,500 บาท

แนวทางที่ 3 คนละ 5,000 บาท

หลักเกณฑ์การรับสิทธิ์

สำหรับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับแรงงานผู้ประกันตนมาตรา 33 เช่นเดียวกับ โครงการ เราชนะ เช่น

-มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

– มีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี

– มีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน 500,000 บาท

นายสุชาติ เปิดเผยอีกว่า การเยียวยาจะเป็นการทยอยจ่ายเป็นสัปดาห์ละประมาณ 1,000 บาท โดยคิดจากฐานมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานก่อนหน้านี้ เช่น การลดส่งเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปแล้ว 3 ครั้ง รวมช่วยเหลือผ่านเงินกองทุนประกันสังคมไปแล้วใช้วงเงิน 68,669 ล้านบาท

ส่วนการใช้งบประมาณมาจากแหล่งเดียวกับโครงการเราชนะ ภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้กระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท

โดย พล.อ.ประยุทธ์ สั่งให้ทบทวนและหามาตรการดูแลผู้ใช้แรงงานมาตรา 33 ซึ่งต้องขอดูตัวเลขเม็ดเงินก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาให้ได้ส่วนข้อสรุปในรายละเอียดเรื่องตัวเลขงบประมาณที่จะใช้ในมาตรการ ขณะนี้เป็นการหารือในเบื้องต้น ทั้งนี้ หากช่วยเหลือคนละ 4,000 บาท งบประมาณที่ต้องใช้ราว 40,000 ล้านบาท

โดย พล.อ.ประยุทธ์ สั่งให้ทบทวนและหามาตรการดูแลผู้ใช้แรงงานมาตรา 33 ซึ่งต้องขอดูตัวเลขเม็ดเงินก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาให้ได้ส่วนข้อสรุปในรายละเอียดเรื่องตัวเลขงบประมาณที่จะใช้ในมาตรการ ขณะนี้เป็นการหารือในเบื้องต้น ทั้งนี้ หากช่วยเหลือคนละ 4,000 บาท งบประมาณที่ต้องใช้ราว 40,000 ล้านบาท

ขณะที่ ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ถ้าหากเข้าเกณฑ์โครงการ เราชนะ ก็ได้รับความช่วยเหลืออยู่แล้ว

สำหรับข้อมูลประกันสังคมมาตรา 39 ขณะนี้มีอยู่ในระบบจำนวนกว่า 1 ล้านคน เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.8 แสนคน ส่วนมาตรา 40 อยู่ในระบบกว่า 3 ล้านคน เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.8 ล้านคน

รัฐบาลช่วยเหลือ เยียวยาดูแลทุกคน ส่วนตัวเลขจะได้เท่าโครงการเราชนะ 7,000 บาท หรือไม่ หรือจะ 4,000 บาท 4,500 บาท 5,000 บาท ขอให้หารือกันให้ได้ข้อสรุปสุดท้ายก่อน นายสุชาติ กล่าว