พรุ่งนี้ 5 กุมภาพันธ์ 6 โมงเช้า เราชนะ กลุ่มแรก ใช้จ่ายเงินได้แล้ว

สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เตรียมเฮดังๆ เลย เพราะผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ จำนวน 13.8 ล้านคน จะสามารถใช้จ่ายเงินจากโครงการ เราชนะ ได้ตั้งพรุ่งนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับวงเงินช่วยเหลือเราชนะทั้ง 3 กลุ่ม มีรายละเอียด ดังนี้

1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วงเงินจะเข้าผ่านบัตรโดยอัตโนมัติ

กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ จำนวน 5,400 บาท

กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 700 บาทต่อสัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ จำนวน 5,600 บาท

วงเงินช่วยเหลือจะเข้าทุก ๆ วันศุกร์ เริ่มวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

บัตรคนจน

2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ไม่ต้องดำเนินการอะไร หากผ่านเกณฑ์จะมีข้อความแจ้งเตือนผ่าน เป๋าตัง ให้กดยืนยันสิทธิ

ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ได้รับวงเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน ครั้งละ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ (สัปดาห์แรกได้ 2,000 บาท) จนครบ 7,000 บาท

วงเงินช่วยเหลือจะเข้าทุก ๆ วันพฤหัสบดี เริ่มวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (เริ่มกดยืนยันสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง)

3. กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและแอปฯ เป๋าตัง

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 06.00-23.00 น.

ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

หากผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ ต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ (g-Wallet) แอปฯ เป๋าตัง

ได้รับวงเงินผ่านทางแอปฯ ครั้งละ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ (สัปดาห์แรกได้ 2,000 บาท) จนครบ 7,000 บาท

วงเงินช่วยเหลือจะเข้าทุก ๆ วันพฤหัสบดี เริ่มวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพจาก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station