พบชาวบ้านอีก 777 ราย ถูกสวมสิทธิ์โครงการรัฐ รวมมูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท

ช่วงนี้ข่าวชาวบ้านถูกคนหัวหมอสวมสิทธิ์จากโครงการรัฐออกมาอยู่เรื่อยๆ ด้วยความซื่อและไม่รู้ของชาวบ้านจึงถูกคนไม่ดีเข้ามาหาผลประโยชน์จนได้ ล่าสุดพบเหตุการณ์นี้อีกแล้วที่จังหวัดขอนแก่น รวมแล้วทั้งหมดจำนวน 777 ราย

โดยเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงความคืบหน้า หลังมีการโกงชาวบ้านด้วยการสวมสิทธิโครงการรัฐจำนวน 2 โครงการ คือโครงการเราเที่ยวไปด้วยกัน และโครงการคนละครึ่งว่า ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ ประกอบด้วยนายวรทัศน์ ธุรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าชุดทำงาน คลังจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนธนาคาร และปลัดจังหวัด ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ และเก็บข้อมูลพบว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านฝางจำนวน 186 ราย อำเภอหนองเรือ จำนวน 584 ราย และอำเภอภูผาม่าน จำนวน 7 ราย รวมทั้งหมด 777 ราย

คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ จะสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อเอาผิดบุคคลที่เป็นคนทำให้จังหวัดภาครัฐเสียหาย พร้อมขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหาย เข้าแจ้งความเอาผิดกับทางตำรวจด้วย ส่วนวงเงินความเสียหายที่เกิดขึ้นคาดการณ์ว่า โครงการเราเที่ยวไปด้วยกัน เป็นเงินจำนวน 9.3 ล้านบาท และโครงการคนละครึ่ง เป็นเงินจำนวน 2.7 ล้านบาท รวมประมาณ 12 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงนั้นจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง

นอกจากนี้ยังให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอบ้านฝาง และหนองเรือ ได้ลงพื้นที่ไปรับเรื่องราวร้องทุกข์ กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อจะได้รวบรวมรายชื่อและเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย ส่งมาให้กับทางจังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ 10 ก.พ. 64 เพื่อให้ทางจังหวัดขอนแก่นรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งไปให้กระทรวงการคลังตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงการของรัฐ จากนั้นกระทรวงการคลังจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าแจ้งความเอาผิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่มา one31