ปัดกลั่นแกล้ ง อัจฉริยะ แจ้งจั บ ลุงพล ขายชารักษ าโควิ ด

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อเมื่อวันที่ 22 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่บก.ปคบ. นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ. เพื่อให้เอาผิ ด นายไชย์พล วิภา หรือลุงพล กับพวก ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของชามาดี้พีช ในฐานความผิ ดตามมาตรา 40 และ 41 ของพ.ร.บ.อาหารและย า นายอัจฉริยะ กล่ าวว่า ทางชมรมได้นำเอกสารจากเพจเฟซบุ๊กขายชายี่ห้อหนึ่ง


นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์

ที่มีนายไชย์พล วิภา หรือลุงพล เป็นพรีเซ็นเตอร์ มาร้องทุ กข์กล่ าวต่อ บก.ปคบ. ให้ดำเนินการตรวจสอบหลังพบว่า มีเพจเฟซบุ๊กขายชาที่ใช้ชื่อว่า ชาลุงพล ทำการโฆ ษณาเกิ นจริง โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็ จ หรือหลอ กลว งให้เกิดความหล งเชื่ อ และผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยการนำข้อมูลเท็ จสู่ระบบคอมพิวเตอร์


นายไชย์พล วิภา หรือลุงพล

เพราะมีการโฆ ษณาว่าสรรพคุณชาดังกล่ าวสามารถรักษ า CV-19 รักษาอาการต่างๆ ซึ่งเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ไปบริโภคแล้วไม่เป็นไปตามที่กล่ าวอ้าง รวมถึงเมื่อตรวจสอบการจดทะเบียนกับ อย.แล้วไม่พบว่ามีชื่อ ชาลุงพล จดทะเบียนในระบบ มีเพียงชื่อชามาดี้พีช แต่ในการโฆษณากลับใช้ชื่อลุงพล จึงถือว่าเป็นการโฆษณาเท็ จ การแจ้งความในวันนี้ไม่ได้จงใจก ลั่นแกล้ ง แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นคู่กรณีขัดแ ย้งกันในเรื่องของค ดีน้องชมพู่มาก่อน

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลหากพบห ลักฐานที่ชี้ว่ากระทำความผิ ดจริง ก็จะดำเนินค ดีตามก ฎหมายต่อไป