ปรับขึ้นพุ่งพรวด ราคาทอ งวันนี้ 16กุมภาพันธ์ 64

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากสำหรับราคาท องประจำวันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ขยับขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทอ งรูปพรรณข ายออกที่บาทละ 26,300 บาท

อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสมาคมค้าท องคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 09.28 น.ที่ผ่านมา

ท องคำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศ รับซื้ ออยู่ที่บาทละ 25,700 บาท ข ายออก 25,800 บาท ตามประกาศครั้งล่ าสุด ขณะที่ทอ งรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ ออยู่ที่บาทละ 25,241.40 บาท และข ายออกที่ราคา 26,300 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของราคาท องคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,825.00 ดอลล า ร์สหรัฐต่อออนซ์


ภาพจาก ราคาท อง

สรุปราคาท องคำ วันที่ 16 ก.พ. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ท องแท่ง

รับซื้ อ บาทละ 25,700 บาท

ขา ยออก บาทละ 25,800 บาท

ท องรูปพรรณ

รับซื้ อ บาทละ 25,241.4 บาท

ข ายออก บาทละ 26,300 บาท

ขอบคุณข้อมูล สมาคมค้าท องคำ