ประชาชนเฮ พรุ่งนี้เงินเข้า 3 กลุ่ม กดเงินสดใช้ได้เลย

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลาม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความ 3 กลุ่มที่มีเงิ นเข้าในวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้


โพสต์ดังกล่ าว

โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า เงินเข้า 3 กลุ่ม วันพุธที่ 10 ก.พ.64


เตรียมกดเงิน

เบี้ยผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท

เบี้ยผู้พิ การ 800-1,000

เงินอุดหนุนเ ด็ก 600

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์