บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้สิทธิ์ เราชนะ ได้ เริ่ม 5 กุมภาพันธ์ นี้

พรุ่งนี้แล้ว (5 ก.พ. 2564) ที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะสามารถใช้สิทธิ “เราชนะ” ได้เป็นกลุ่มแรก ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ผ่านร้านค้าที่ร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นร้านธงฟ้าที่มีเครื่องรูดบัตร (EDC) ร้านค้าที่มีแอปฯ ถุงเงิน ทั้งร้านธงฟ้า ร้านคนละครึ่ง และร้านเราชนะ

ขั้นตอนของร้านธงฟ้ารับสิทธิเราชนะผ่านเครื่อง EDC มีดังนี้

1.กด 1 ชำระบัตรสวัสดิการ

2.กด 2 สิทธิเราชนะ

3.สอดบัตร รูดบัตร หรือกดเลขบัตร

4.ระบุจำนวนเงินและกด Enter

ขั้นตอนของร้านค้าที่มีแอปฯ ถุงเงิน ทั้งร้านธงฟ้า ร้านคนละครึ่ง ร้านเราชนะ รับสิทธิเราชนะ มีดังนี้

1.เข้าแอป ถุงเงิน เลือกเมนู เราชนะ

2.กดเลือกบัตรสวัสดิการฯ

3.แสกนบัตรสวัสดิการฯ ผ่านแอปฯ

4.ระบุจำนวนเงิน

5.กดยืนยันชำระเงิน

6.กดรหัส PIN 6 หลัก ของผู้ถือบัตร หรือแสกนใบหน้าของผู้ถือบัตร