บัตรคนจน เงินเข้าแล้ว 2 รายการ ไปกดเงินสดมาใช้ได้เลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน หนึ่งในกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในหลายมาตรการ เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย เมื่อ CV19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง กลุ่มนี้จะได้รับความเดื อดร้อ นค่อนข้างมาก อย่างล่าสุดมาตรการที่ได้รับการช่วยเหลือคือ เราชนะ ที่จะได้รับสิทธิอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ซึ่งมาตรการนี้จะเริ่มโอนเงินให้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.2564 เป็นงวดแรก วันนี้เราจะพาไปสรุปไทม์ไลน์สิทธิในเดือนมกราคม 2564 ที่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับ มีสิทธิอะไรบ้าง และจะได้รับในวันที่เท่าไร มีรายละเอียดดังนี้

1 กุมภาพันธ์ 2564

3.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม สำหรับสิทธิการช่วยเหลือส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม จะได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

5 กุมภาพันธ์ 2564 4.มาตรการ เราชนะ งวดที่ 1

12 กุมภาพันธ์ 2564 5.มาตรการ เราชนะ งวดที่ 2

วงเงินมาตรการ เราชนะ ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินจำนวน 675 หรือ 700 บาทต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของรายได้ โดยเป็นการรับเงินงวดที่ 2 โดยจะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดิม และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เช่นกัน

18 กุมภาพันธ์ 2564

ขณะเดียวกันตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 กันย ายน 2563 ได้มีการอนุมัติขย ายระยะเวลาของโครงการช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 1 ปี คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-กันย ายน 2564 โดยมีสิทธิที่จะได้รับดังนี้

6.ส่วนลดค่าน้ำประปา

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือเดือนละไม่เกิน 100 บาท เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

7.ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือน โดยผู้ที่ถือบัตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้

19 กุมภาพันธ์ 2564

26 กุมภาพันธ์ 2564 10.มาตรการ เราชนะ งวดที่ 4 วงเงินมาตรการ เราชนะผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินจำนวน 675 หรือ 700 บาทต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของรายได้ โดยเป็นการรับเงินงวดที่ 4 โดยจะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดิม และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เช่นกัน

ขอบคุณ กรุงเทพธุรกิจ