นายกฯไฟเขียว เปิดช่องทางการโอนเงิน เรารักกัน 4,500

ยังคงเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากจากกรณี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังประชุมทีมเศรษฐกิจว่า

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เคาะเรื่องเงินเยียวย า ให้กับผู้ที่อยู่ในประกั นสังคมมาตรา 33 และพลาดไม่ได้รับเงิน เราชนะ โดยจะใช้ชื่อโครงการว่า เรารักกัน

สำหรับ โครงการเรารักกัน คาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์มากถึง 9 ล้านคน จากผู้ที่มีประกั นสังคม 11 ล้านคน โดยจะใช้งบประมาณ 4 หมื่นล้านบาท ส่วนจำนวนเงินที่จะให้นั้น คาดว่าอาจจะได้ประมาณ 3,500-4,500 บาท

ซึ่งทุกคนจะได้รับเงินเยียวย าเท่ากันหมด ไม่มีการเอาเรื่องเงินเดือนมาเป็นตัวกำหนด รวมไปถึงเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินที่นายจ้างจ่ ายสมทบให้ผู้ประกั นตน เนื่องจากบางคนเงินเดื อนสูง ค่าใช้จ่ายก็สูง ทั้งนี้ โครงการเรารักกัน จะมีการนำเข้า ครม. ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นี้


ช่องทางการจ่ ายเ งิน

-จ่ายเงินเหมือนเราชนะ คือ โอนเข้าแอปพลิเคชัน เป๋าตัง