นครปฐม วันเดียวพบคนติดเพิ่มขึ้น ในตำบลดอนแฝก 8 ราย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 14 ก.พะ.64 นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ยืนยันพบผู้ป่วยCV-19 เพิ่ม 8 ราย อยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งรับมาจากผู้ป่วยรายที่ 80 มีทั้งเครือญาติและเพื่อนบ้านติดกัน ประกอบอาชีพเกษตรกร พนักงาโรงานอุตสาหกรรม นักเรียนและอดีตนายแพทย์

หลังจากพบผู้ป่วยรายที่ 80 เจ้าหน้าที่ได้นำบุคคลใกล้ชิดสัมผัสผู้ป่วยจากสภากาแฟ 18 ราย ไปตรวจหา ผลออกมาเป็นลบ ขณะนี้รอผลการตรวจ ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่โรงงานอุตสาหกรรม 7 ราย ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำโรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง ประมาณ 200 คน มีนัดตรวจในวันจันทร์ พร้อมกันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากวัดกลางบางพระ ส่งเจ้าหน้าที่ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง พร้อมรถฉีดพ่นย ๅ ออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นย ๅ ภายในโรงเรียนและอีกหลายสถานที่ในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่กระชายCV-19 ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชาวบ้านชุมชน

จังหวัดนครปฐม มีผู้ป่ว ยติดCV-19 สะสม ของการระบาดระลอกใหม่ รวม 88 ราย เป็นคนไทย 85 ราย ต่างชาติ 3 ราย รักษาหายแล้ว 77 ราย เหลือรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 11 ราย