ที่มา น้ำพระมหาสังข์เพชรน้อย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยแก่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี แล้วพระราชทานน้ำสังข์นครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เมื่อวันที่ 28 ก.พ. กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โพสต์ข้อความเผยเกร็ดความรู้ที่ของ น้ำพระมหาสังข์เพชรน้อย คืออะไร โดยระบุว่า ภายหลังจากที่มีภาพของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้เข้ารับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวังนั้น

ในหลวง พระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยให้ เจ้าคุณพระ

สำหรับ น้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยนั้น คือ น้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งน้ำพระพุทธมนต์ดังกล่าวเป็นน้ำพระสุคนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะสรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วจะทรงใช้ผ้าขาวซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

แล้วทรงใช้ผ้าขาวที่ซับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนั้นชุบพระสุคนธ์ในโถแก้ว แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเพื่อเป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่จะพระราชทานให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาทกับประชาชนทั่วไปที่ไปเฝ้ารับเสด็จ

โดยน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งอยู่ในพระมหาสังข์เพชรน้อย จะพระราชทานให้แก่พระบรมวงศ์หรือผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นกรณีพิเศษ ที่เฝ้าในคราวเสด็จเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จึงเรียกว่าน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อย ส่วนพระราชวงศ์นั้นจะพระราชทานน้ำสังข์นคร แทนจากพระมหาสังข์เพชรน้อย โดยพระราชทานเพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งนี้ ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ขอบคุณ กลุ่มรักพลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี, กาญจนาวดี took zaa มหาเศรษฐี