ทัพเรือมาแนวใหม่ เปิดแฟนเพจ เรือดำน้ำ ทำความเข้าใจปชช.

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมาก เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2564 จากกระแสข่าวจัดทำงบประมาณ 2565 ของกองทัพเรือ ที่ไม่ได้บรรจุรายการ จัดซื้ อเรือดำน้ำลำที่ 2 และลำที่ 3 หลังถูกชะลอไปในปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากสถานการณ์ CV-19

ล่ าสุด กองทัพเรือ โดย พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ ได้จัดตั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจ เรือดำน้ำไทย Thai Submarines มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องเรือดำน้ำแก่สาธารณชนผู้สนใจ โดยการจัดตั้งสื่อกลางในรูปแบบโซเชียลมีเดีย เนื่องจากกองทัพเรือไม่เคยจัดตั้งสื่อกลางในโซเชียลมีเดีย เพื่อการค้นคว้าหาความรู้เรื่องเรือดำน้ำขึ้นมาโดยเฉพาะมาก่อน

ทั้งนี้ กองทัพเรือ เข้าใจดีว่า ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับเรือดำน้ำนั้น มีองค์ประกอบหลายด้านที่มากกว่าการเป็น ยุทโธปกรณ์ และมีเนื้อหาสาระ ความรู้ ที่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไปสามารถรับรู้ร่วมกันได้ ประกอบกับหนึ่งในบทบาทสำคัญของกองทัพเรือ คือเป็นหน่วยงานที่มีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

สำหรับหัวข้อที่จะนำเสนอในเฟซบุ๊กแฟนเพจ เรือดำน้ำไทย Thai Submarines ที่สำคัญได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรือดำน้ำ, ประวัติศาสตร์เรือดำน้ำ ทั้งของสากลและของไทย, สารคดีเกี่ยวกับเรือดำน้ำ, ข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับเรือดำน้ำทั้งในและต่างประเทศ, บทความทั่วไป บทวิเคราะห์ บทความทางวิชาการ, ข้อถามตอบ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, นำเสนอกิจกรรมที่เกิดขึ้น, ลิ้งค์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรือดำน้ำ และการแถลงข่าวของกองทัพเรือ

สำหรับแนวทางการดำเนินงาน กองทัพเรือจัดตั้งทีมงานขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อเป็นผู้รวบรวมประสานงาน นำเสนอข้อมูลเสนอในเฟซบุ๊กแฟนเพจ เรือดำน้ำไทย Thai Submarines อย่างต่อเนื่อง พร้อมมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกกองทัพเรือร่วมสนับสนุนข้อมูล ทั้งยังเปิดกว้างยังสาธารณในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ร่วมกัน ความตั้งใจจริงสู่การสร้างสรรค์

กองทัพเรือ มีความตั้งใจและปรารถนาดีที่จะได้นำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ดังที่กล่ าวข้างต้นเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยความตระหนักถึงพี่น้องประชาชน และด้วยกองทัพเรือ คือหนึ่งในเครื่องมือความมั่นคงของชาติ ที่เราจะได้เรียนรู้ถึงบทบาทของกองทัพเรือร่วมกัน