ทรงพระเกศาใหม่ ของเจ้าฟ้าพัชรกิติย าภาฯ พระสไตล์ทรงดูงดงาม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๕๓ น. พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสนาธิการกองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (นถปภ.รอ.)


ภาพจาก ThaiPBS


ภาพจาก ThaiPBS


ภาพจาก ThaiPBS


ภาพจาก ThaiPBS

เสด็จออกแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อทรงประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ วังเทเวศร์, วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564


ภาพจาก ThaiPBS

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภาฯ ฉลองพระองค์ในชุดกี่เพ้าสีแดง ทรงพระเกศาใหม่ เปี่ยมด้วยพระสไตล์อันงดงาม