ทนายเกิดผล ตอบกลับ น้องไปเอาความมั่นใจมาจากไหน

นาทีคงจะไม่มีข่าวไหนที่ฮอตเป็นประเด็นให้คนติดตามเท่าข่าวนี้อีกแล้ว สำหรับเรื่องราวของภรรยาหลวงที่ออกมาเผยแพร่ไลฟ์ถือทะเบียนสมรสเข้าไปในงานแต่งของสามีกับผู้หญิงอีกคน ซึ่งล่าสุดเจ้าสาวคนดังกล่าวได้ออกมาโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กใจความว่า

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

ฟ้ อ ง มาก็ ฟ้ อ ง กลับค่ะ

ล่าสุดทนายเกิดผล ทนไม่ไหวได้โพสต์ข้อความระบุว่า

ฟ้ อ ง กลับ เ มี ย หลวง เรียก 2 ล้าน #น้องไปเอาความมั้นใจผิดๆมาจากไหน การที่ เ มี ย ที่ชอบด้วนกฎหมายของเขา ตามไปงานแต่งเพื่อไปขั ด ข ว า ง การแต่งงานของสามีเขา เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะถือว่าเป็นการป้องกันเกียรติยศ ศักดิศรี ของ เ มี ย หลวงได้ (เทียบเคียง คำ พิ พ า ก ษ า ฎี ก า ที่ 378/2479)

ชายพบภริย า ของตนกำลังร่วม ป ร ะ เ ว ณี กับชายอื่นจึงค่ า ภริยาและชายชู้ ทั้งสองคนนั้นทันทีเช่นนี้ #ถือว่าเป็นการป้องกันเกียรติยศและชื่อเสียงพอสมควรแก่เหตุ_ไม่มีโท ษ

(คำ พิ พ า ก ษ า ฎี ก า ที่ 378/2479)

และการที่เ มี ย ที่ชอบด้วยกฎหมาย เข้าไปในบ้านเพื่อ ขั ด ข ว า ง งานแต่งของผั ว เขา ก็ถือว่ามีเหตุอันสมควร ซึ่งเป็นข้อยกเว้นข้อหาบุ ก รุ ก ตามมาตรา 364

ซึ่งมาตรา 364 บัญญัติว่า ..

มาตรา 364. ผู้ใด #โดยไม่มีเหตุอันสมควรเข้าไป หรือ ซ่ อ น ตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์ หรือ สำนักงานในความครอบครองของผู้อื่น หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้น เมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ ไ ล่ ให้ออก

การเข้าไป ขั ด ข ว า ง สามีของตนแต่งงานกับผู้หญิงอื่น ถือว่า #มีเหตุอันสมควรที่จะเข้าไป.. ย่อมไม่มีความผิดฐานบุ ก รุ ก..เทียบเคียง คำ พิ พ า ก ษ า ศ า ล ฎี ก าที่ 6506/2542

พิ พ า ก ษ า ว่า

#จ ำ เ ล ย เข้าไปบ้านของผู้ เ สี ย หายที่ 1 เพราะต้องการจะไปหา ส. #ซึ่งเป็นภริย า และบุตรของ จ ำ เ ล ย ซึ่งเพิ่ง ค ล อ ด จาก ส. แม้ ม. จะห้ามไม่ให้เข้าบ้านโดยอ้างว่าส. ไม่อยู่ จ ำ เ ล ย ก็ไม่ยอมฟังเพราะจำเลยไม่เชื่อว่า ส. จะไม่อยู่ในบ้านดังกล่าวการที่ จ ำ เ ล ย เข้าไปในบ้านของผู้ เ สี ย หายที่ 1 #จึงมีเหตุอันสมควรเพื่อต้องการไปหาภริย า และบุตรของ จ ำ เ ล ย จำเลยไม่มีเจตนาบุ ก รุ ก

คิดดีๆนะครับ คุณเจ้าสาว .. ว่า ที่ เ มี ย เขา ฟ้ อ ง เป็นแค่ ค ดี แ พ่ ง แต่ถ้าคุณ ฟ้ อ ง เขาเป็น อ า ญ า สิ่งที่ตามมา ก็น่าจะ อ า ญ า เช่นกัน

ทนายเกิดผล