ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีเฮ รับเงิน 2 เด้ง บวก เราชนะ ด้วย

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ สำหรับโครงการ เราชนะ ที่รัฐช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผ ลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ความคืบหน้าล่ าสุดวันที่ 12 ก.พ.64 วันนี้กระทรวงการคลังจะโอนเงินมาตรการ เราชนะ

ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นการโอนเงินครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ยอดเงินโอนดังกล่ าว จะมีด้วยกัน 2 ยอด ได้แก่ 675 บาท และ 700 บาท

สำหรับไทม์ไลน์การโอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เหลืออยู่ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 มีดังนี้ ไทม์ไลน์โอนเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 64 (รับเงินครั้งแรก)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 64 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 64 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 64 วันที่ 5 มีนาคม 64 วันที่ 12 มีนาคม 64 วันที่ 19 มีนาคม 64 วันที่ 26 มีนาคม 64

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันนี้มีเงินเข้า อย่าลืมไปเช็กนะคะ