ถึงไทยแล้ว วัคซี นโควิ ด ล็อตแรก 2 แสนโดส

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลามเมื่อเวลา 10.05 น. สายการบิน Tg 675 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ได้ขนส่ง วั ค ซี นป้องกัน CV19 ล็อตแรกของประเทศไทย จำนวน 200,000 โดส จาก บริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยออกเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.05 น. ที่ท่าอากาศย านสุวรรณภูมิ


ถึงไทยแล้ว


แตะแผ่นดินไทย

ซึ่งจะมีการทำพิธีรับ วั คซี น โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีการขนกล่องบรรจุ วั ค ซี น ออกมาจากเครื่องบิน โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ


13 จังหวัดเตรียมตัวรับวัคซี นเลย

นายอนุทิน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไปรอรับวัคซี นด้วยตนเอง ท่ามกลางการเฝ้ารอทำข่าวของสื่อมวลชน โดยวั ค ซี น ล็อตแรกจะเริ่มให้ประชาชน 13 จังหวัด

ขอบคุณ ข่าวสด