ตปทุมฯ พบผู้ติดไม่แสดงอาการ 415 ราย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สธ. เผยผลตรวจเชิงรุกกรณีคลัสเตอร์ตลาดปทุมธานี กว่า 10,000 คน พบผู้ติดไม่แสดงอาการ 415 คน ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้างต่างด้าว สัมผัสเสี่ยงสูงพุ่ง 900 ราย ติดตาม ได้แล้ว 300 กว่าคน อยู่ระหว่างติดตามอีก 500 กว่าคน ย้ำผู้เกี่ยวข้องตลาดพรพัฒน์ให้สังเกตอาการตนเอง ศูนย์ข้อมูล CV-19 เผยความคืบหน้ากรณีคลัสเตอร์เชื่อมโยงตลาดในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี โดยระบุว่า นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองวิทยา กรมควบคุมโsค เผย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานป้องกันควบคุมโsคที่ 4 สระบุรี ได้ดำเนินการคัดกรองเชิงรุก ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ตลาดพรพัฒน์และตลาดใกล้เคียง จังหวัดปทุมธานี กว่า 10,000 คน พบผู้ติดไม่แสดงอาการ 415 คน ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า แม่ค้าคนไทยในตลาด และลูกจ้างแรงงานต่างด้าว พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า 900 คน ติดตาม ได้แล้ว 300 กว่าคน อยู่ระหว่างติดตามอีก 500 กว่าคน

ขอให้ผู้ที่ไปตลาดหรือผู้เกี่ยวข้องตลาดพรพัฒน์ ช่วงวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2564 หรือก่อนหน้านี้ 7 วัน แยกสังเกตอาการตนเอง ลดการพบปะผู้อื่น หลีกเลี่ยงเดินทางไปสถานที่มีคนจำนวนมาก สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่าง

หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน แยกสำรับอาหารและของใช้ส่วนตัว หมั่นล้างมือบ่อยๆ ถ้าไม่แน่ใจหรือมีอาการสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือโทรสายด่วน 1422 หรือพบแพทย์ใกล้บ้าน ส่วน ผู้ขายทำความสะอาดแผงกั้นบ่อยๆ ลดความเสี่ยงแพร่กระจาย สำหรับตัวเลขผู้ติดใน จังหวัดปทุมธานี ล่าสุดวันที่ 21 ก.พ. 64 เวลา 15.00 น. พบผู้ป่ว ยรายใหม่เพิ่ม 16 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 458 ราย

ขอบคุณ ทุบโต๊ะข่าวอัมรินทร์