ดีเกินคาด! ยอดใช้จ่าย เราชนะ เงินสะพัด 4.3 หมื่นล้านบาท

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับเมื่อกระทรวงการคลังเผย เราชนะ ได้กระแสตอบรับดี เงินสะพัดในระบบกว่า 4.3 หมื่นล้านบาท กรุงเทพฯ โคราช อุบลฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ ติดจังหวัด 5 อันดับที่มียอดช้อปมากที่สุด

กระทรวงการคลังอัปเดต ความคืบหน้าการใช้สิทธิวงเงินโครงการ เราชนะ ที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิแล้วกว่า 29,100,000 คนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 13,700,000 คน ได้มีการใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64 เป็นต้นมา มียอดใช้จ่ายรวม 23,935 ล้านบาท
2. กลุ่มผู้ใช้แอปฯ เป๋าตัง (โครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง) และกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปฯ เป๋าตัง มีจำนวนมากกว่า 15,400,000 คน มีการใช้จ่า ยวงเงินสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64 เป็นต้นมา มียอดใช้จ่ ายรวม 19,637 ล้านบาท

เมื่อรวมทั้ง 2 กลุ่มแล้ว พบว่า มีการจับจ่ ายใช้สอยผ่านผู้ประกอบการ/ร้านค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 1,100,000 กิจการ มีมูลค่าการใช้จ่ ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 43,572 ล้านบาท

โดยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายวงเงินสิทธิสูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่ ตามลำดับ

สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตและกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ล่ าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1,300,000 คน และจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 5 มี.ค. 64