ชาวเน็ตฮือฮา เช็กสิทธิ เราชนะ มาตรา 33 ได้เฉย นักศึกษากลับชวด

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดหลายกรณีที่เป็นปัญหาของ โครงการ www.เราชนะ.com หลังมีการประกาศผลการตรวจสอบสถานะ โดยคนที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง กับ เราเที่ยวด้วยกัน


โครงการ เราชนะ

จะได้รับรู้ผลก่อน ซึ่งกรณีนี้ไม่เกี่ยวกับโครงการ เรารักกัน ที่จะเยียวย ากลุ่มผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 4,000 บาท แต่อย่างใด

ล่ าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โลกโซเชียลได้มีการเปิดเผยภาพของผู้ประกันตน ม.33 ซึ่งอยู่ในระบบมากว่า 7 ปี กรณีนี้จะได้เยียวย าของ เรารักกัน แต่ในระบบ เราชนะ กลับระบุว่าได้รับสิทธิดังกล่ าว


เงื่อนไข เราชนะ

ตรงกันข้ามกับนักศึกษารายหนึ่งที่ลงทะเบียน เราชนะ แต่พอตรวจสอบผลปรากฏว่าไม่ได้รับสิทธิ ระบบแจ้งว่า เป็นผู้ประกันตนแห่งมาตรา 33 แห่งกฎหมายประกันสังคม ทั้งที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการทำงานแต่อย่างใด


โพสต์ดังกล่ าว

นอกจากนี้ ยังมีพนักงานรัฐวิสาหกิจรายหนึ่งออกมาเปิดเผยว่า ตนเองได้รับสิทธิ เราชนะ ทั้งที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่เข้าข่ายได้เยียวย า


ความคิดเห็นชาวโซเชียล

คาดว่าระบบนั้นผิ ดพลาด และอาจจะเข้าเราชนะให้ต่อเนื่องหลังลงทะเบียน คนละครึ่ง ช่วงก่อนหน้านี้