ชาวบ้านงง ถนนคอนกรีตแหว่ง หายไปไหน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียล ต่างติดตามและต้องบอกว่า ที่นี้ประเทศ ไทย นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดยโสธร หรือ ป.ป.ช.พร้อมด้วยชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ได้เดินทางไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านดอนเขือง-บ้านแหล่งแป้น ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร หลังจากมีผู้ร้องเรียนว่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้แยกเป็น 2 โครงการทั้งที่เป็นถนนเส้นเดียวกันแต่หลังจากก่อสร้างเสร็จกลับพบถนนคอนกรีตทั้ง 2 โครงการไม่เชื่อมกันและขาดหายไปเกือบ 100 เมตร ชาวบ้านที่พบเห็นจึงเกิดความแปลกใจว่าเหตุใดถึงไม่ดำเนินการก่อสร้างให้จรดกัน

จากการตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างถนนคอนกรีตดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้ทำเป็น 2 โครงการฯจริง โดยโครงการที่ 1 เป็นโครงการก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 2,900 เมตร เชื่อมระหว่างบ้านดอนเขือง หมู่ 8 –บ้านแหล่งแป้น งบประมาณ 9,655,000 บาท เริ่มทำสัญญาวันที่ 29 พ.ค.2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 ต.ค.2563 และโครงการที่ 2 เป็นโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างบ้านแหล่งแป้น หมู่ 10-บ้านดอนเขือง หมู่ 8 ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 1,580 เมตร งบประมาณ 3,660,000 บาท เริ่มทำสัญญาวันที่ 28 พ.ค.2563 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 ต.ค.2563

ซึ่งถนนคอนกรีตทั้ง 2 โครงการ ทำในถนนเส้นเดียวกันแต่จุดเริ่มต้นโครงการอยู่คนละฝั่งเมื่อดำเนินการก่อสร้างเสร็จจึงทำให้ถนนทั้ง 2 โครงการฯไม่เชื่อมต่อกันจนเป็นที่แปลกใจของผู้พบเห็น โดยส่วนปลายถนนที่ไม่บรรจบกันจะอยู่กลางทุ่งนาเป็นระยะทางประมาณเกือบ 100 เมตร

นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ชี้แจงว่าโครงการฯดังกล่าวเป็นโครงการฯ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ทาง อบต.ลุมพุก ได้ของบประมาณเข้าไป ซึ่งทั้ง 2 โครงการฯ ก็มีระยะทางไม่เท่ากัน และจะได้งบประมาณมาไม่เท่ากัน ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวถ้าทำเป็นโครงการฯ เดียว งบประมาณก็จะเกิน 10 ล้านบาท กลัวจะไม่ได้รับการอนุมัติ จึงจำเป็นต้องแยกเป็น 2 โครงการฯ ถนนทั้ง 2 โครงการฯไม่เชื่อมกันเนื่องจากความจำกัดของระยะเวลาจึงทำให้ทางกองช่างฯ เร่งออกสำรวจและออกแบบอย่างเร่งด่วน และได้ออกแบบเผื่อเอาไว้เพื่อไม่ให้ 2 โครงการฯนี้ เหลื่อมกันจึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัดระยะทางเพราะตลอดเส้นทางมีทางโค้งงอและคดเคี้ยวเยอะทำให้ระยะทางที่เหลือห่างไปช่วงหนึ่งซึ่งทางเราก็รู้ว่ามันห่าง และหายไป

ซึ่งส่วนถนนที่เว้นระยะไว้ทาง อบต.จะเสนองบประมาณเข้าไปดำเนินการก่อสร้างให้เชื่อมกันโดยเร็ว และหลังจากนี้ตนจะได้ขอตรวจสอบรายละเอียดโครงการฯอีกครั้ง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างว่าได้มีการดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายถูกต้องหรือไม่อย่างไร