จำนวนเงินที่ ภรรยาหลวงไปงานแต่ง เรียกจากเมียน้อย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นางนิภาพรรณ หมู่แก้ว ภรรยาหลวงในคลิปไปงานแต่ง พร้อมด้วยทนายพัฒน์ ได้เดินทางมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เรื่องการสอบความผิ ดทางวินัยของสามีซึ่งเป็นตำรวจ ซึ่งทางทนายระบุว่า ไม่มีการไกล่เกลี่ยเพื่อยอมควา มแน่นอน เพราะทางภรรยาหลวงยืนกรานว่าจะเอาเรื่องจนถึงที่สุด เบื้องต้นฟ้อ งร้อ งค่าเสียหาย 300,000 บาท

โดย ทนายพัฒน์ ได้ระบุเพิ่มเติมว่า ผมขอชี้แจงประเด็นความเรื่องทำไมไม่ฟ้อ ง 3,000,000 แทน 300,000 เลย เสี ยห ายมากขนาดนี้ เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ถามกันมาก ขอตอบดังนี้

1. ผมขอเรียนว่า เวลาที่ศๅ ลพิจารณาเรื่องความเ สีย หาย หรือค่าทดแทนกรณีเป็นเมียน้อยนั้น ศๅ ลจะดูจากพฤติการณ์ว่าจำเลยกระทำความผิ ดมากน้อยเพียงใด ดูความเสี ยห ายที่ผู้เสี ยห ๅยได้รับ ดูฐานะทางสังคม ดูว่าจำเลยจะจ่ายไหวไหมด้วย และอื่น ๆ ประกอบกัน ซึ่งพยานหลักฐานศๅ ลจะพิจารณาตามที่ปรากฏในสำนวนเท่านั้น ไม่ใช่เรียกร้องเท่าใดก็ได้ ซึ่งศๅ ลจะมีแนวทางในการตัดสินลักษณะดังกล่าวนี้ไว้จำนวนหลายเรื่องและเป็นบรรทัดฐานแล้ว เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องเดินไปในทางเดียวกัน

2. ในการฟ้ องทุกเรื่องในแ พ่ งจะต้องเสี ยค่าขึ้นศๅ ลหมายความว่าจะต้องเสี ยเงินให้ศๅ ล

ถ้าเรียกร้องไม่เกิน 300,000 บาท จะเสี ยค่าขึ้นศๅ ลเพียง 1,000 บาท

ถ้าเกิน 300,000 บาท จะคิด 2% ของยอดที่เรียกร้องทั้งหมด

(ภาระตกแก่ลูกความ) #ใครจ่าย (ถ้าฟ้ อง 3,000,000 เสีย 60,000 บาท) #คนพูดจ่ายช่วยลูกความผมไหม ?

3. ในเรื่องของการสืบพยานถึงค่าเสี ยหา ยเป็นเรื่องที่ยากสำหรับทนายความโจทก์ เพราะความเสี ยห ายในเรื่องของการเป็นภรรยาน้อยนี้ไม่มีใบเสร็จหรือหลักฐานที่แสดงว่าเสี ยห ายจริงอย่างไร เป็นตัวเงินเท่าใด (ยอมรับว่าความโศ กเศ ร้าเสี ย ใ จความเสี ยหน้าเป็นค่าเสี ยห ายอย่างหนึ่ง) เมื่อสืบไม่ได้จริง ๆ ไม่มีใบเสร็จ ไม่มีหลักฐาน ศๅ ลก็จะกำหนดให้ตามพฤติการณ์เท่านั้น ซึ่งตอบไม่ได้ว่าเท่าใด #ศๅ ลเท่านั้นคือผู้ตอบ แต่ได้แน่นอน

สรุปในการทำเรื่องของทนายไม่ใช่ฟ้อ งเพื่อเอามัน แต่ฟ้อ งเพื่อให้จำเลยหรือผู้ที่กระทำความผิ ดต้องรับผิ ดชอบชดใช้ค่าเสี ยห ๅยให้แก่ผู้ที่ได้รับความเ สียห ๅยตามความเหมาะสมที่ตนเองกระทำ และการตัดสินของศๅ ลแต่ละเรื่องนี้ก็จะเป็นบรรทัดฐานผูกพันเรื่องอื่นต่อไปที่มีลักษณะและข้อเท็ จจริงอย่างเดียวกัน ซึ่งมีมาจำนวนมากแล้ว การดำเนินการเรียกร้องต้องดำเนินการไปตามที่เหมาะสมจริง ๆ เพื่อไม่ให้ลูกความเสี ยค่ าขึ้นศ ๅลทิ้งฟรี ทำแบบนี้ไม่ดีหรือ ?…. #นี่คือเหตุผล

เป็นทนายต้องยุติธรรมไม่เอาเปรียบทุกฝ่าย ทุกฝ่ายก็ต้องได้รับความยุติธรรม และการรักษาประโยชน์และเเนะนำข้อก ฎหมา ยและวิธีปฏิบัติทั้งหมดให้ลูกความทราบ คือหน้าที่ทนายความ การเลือกฟ้ อง 300,000 บาทนี้ ได้พิจารณาตามความเหมาะสมแล้ว ไม่ใช่ฟ้อ งเอามัน คุยกะกับลูกความแล้ว #ใครว่าผมเวลาผัวท่านมีเมียน้อยท่านก็ฟ้อ งเอาเองนะ วันนั้นมาถึงจะเข้าใจเอง !!!

งดดราม่า ผมทำมา 9 ปี ศๅ ลเคยตัดสินให้น้อยสุด 50,000 สูงสุด คือ 1,000,000 บาท และทำเรื่องแบบนี้มาจำนวนมากแล้ว ผมพูดมาเยอะแล้ว ถามแฟนเพจกับลูกความผมเอาถ้าผมพูดไม่จริง ที่สังคมให้บทเรียนแก่ผู้กระทำผิดครั้งนี้ ก็หนั กห นาเช่นกันแล้วครับ แต่ผิ ดก็คือผิ ด เท่าไหร่ที่เหมาะสม เดี๋ยวศๅ ลท่านตอบเอง ผมในฐานะทนายมีหน้าที่ช่วยเต็มที่ครับ …#300,000 นี้มีจ่ายไหม