งานเข้า พุทธ-จิตดี หลังลุงแท็กซี่ใส่กั๊กคล้ายตร.แจ้ งความเอาเรื่อง

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ เพจ อย ากดังเดี๋ยวจัดให้ version2 by kim ได้แ ฉวีรกร รมของคนขับแท็กซี่รายหนึ่ง ที่ได้แต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยการสวมเสื้อกั๊ก และยังอ้างว่าตัวเองเป็นนักข่าวว่า มนุยษ์ลุงขับแท็กซี่ข่ มขู ่ขอตรวจป้ายภาษีรถ ชาวบ้านตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านั้น ล่ าสุดลุงขับแท็กซี่คนดังกล่ าว ไปแ จ้งคว ามผู้ประกาศข่าวที่นำเสนอข่าวของเขา ซึ่งลุงแท็กซี่คนดังกล่ าวได้ร้องเรียนผู้บังคับบัญชา ในค ดีอ าญ าที่ 130/2564 ลง 12 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อหา ร่วมกันห มิ่นประมาทโดยการโฆษ ณาฯ

โดยผู้กล่ าวหา นายธนภัท อุทุมพันธ์ อายุ 53 ปี ต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการผู้ต้ องห า 3 รายดังต่อไปนี้

1.นายพุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี

2.นายนภจรส ใจเกษม

3.นางสาวจิตดี ศรีดี

ซึ่งมีพฤติการณ์คือ ด้วยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลากลางวันขณะที่ผู้กล่ าวหาอยู่ที่ปั๊มแก๊ส ในเขตพื้นที่ สน.บางหา ได้มี FC ได้ส่งข้อมูล เฟซบุ๊ก facebook มาให้ผู้กล่ าวหา เป็นคลิปวีดีโอ ผู้กล่ าวหาแต่งกายคล้ายตำรวจ ไปข่ มขู ่ แม่ค้าที่ขายของอุปกรณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภายในโรงจอดรถยนต์ของทางราชการ สภ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ว่าจะให้ตำรวจทำการเปรียบเทียบปรับรถยนต์ของแม่ค้า ซึ่งจอดในโรงจอดรถของทางราชการในความผิ ดซึ่งไม่ติดป้ายเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2564 และผู้กล่ าวหาแต่งกายติดโลโก้ที่เสื้อกั๊กซึ่งเป็นของกองปราบ

การพูดของผู้ประกาศข่าวทีวี 3 คนประกอบด้วยผู้ชาย 2 คนและผู้หญิง 1 คน นำความเท็จ มาเผยแพร่ ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความเสียหาย คนที่รับชม เกิดการเข้าใจผิ ดว่า ผู้กล่ าวหาเป็นคนก้ าวร้ าว ข่ ม ขู่ผู้อื่น โดยอาศัยเครื่องแบบคล้ายตำรวจ และอ้างว่าผู้กล่ าวหาไม่ได้เป็นนักข่าว แต่ใช้บัตรนักข่าวปล อม

ทำให้ข้าพเจ้าถูกเก ลีย ดชั ง ผู้ประกาศข่าวนั้นก่อนจะเผยแพร่ข่าวออกไปทางช่องทีวีจะต้องทำการ ตรวจสอบข่าวให้ถูกต้องเสี ยก่อน และข่าวที่ลงนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยทั่วไป ไม่ก่อให้เกิด ความเกลีย ดชั งในหมู่ประชาชน พิมพ์ข้อความ นายธนภัท อุทุมพันธ์ ข่ มขู ่แม่ค้า กระทุ่มแบ นไหม ลงในช่อง youtube แล้วจะทราบข้อมูลชัดเจน

ผู้กล่ าวหาจึงขอแจ้ งความร้ องทุ กข์ให้ดำนินค ดีกับผู้ประกาศข่าว 3 คน ในข้อหา ร่วมกัน ห มิ่นประม าทผู้อื่นโดยการโฆษ ณาฯ จนกว่าค ดีจะถึงที่สุด ซึ่งทางด้าน ร.ต.อ.ภูมิวัฒนา ฤทธิ์ทอง รอง สว(สอบสวน)ได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้ว จะได้สอบสวนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะ หากมีความคืบหน้าอย่างไร จะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ