งานเข้าอีกแล้ว ป้าแต๋นจ่อถูกดำเนินค ดีเร็วๆนี้

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับ ป้าแต๋น ลุงพล โดยวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ่อดำเนินค ดีป้าเเต๋น ค ดีความผิ ดเกี่ยวกับป่าไม้ จากกรณีคลิปวิดีโอของยูทูบเบอร์รายการหนึ่งบันทึกภาพลุงพล และพวกตั ดโค่นต้นไม้เพื่อก่ อสร้างรูปปั้นพญานาค


โพสต์ดังกล่ าว

โดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ใช้เป็นพย านหลักฐานประกอบในการดำเนินค ดีกับลุงพลเพิ่มเติมรวมถึงผู้ที่ปรากฏในคลิปวิดีโอซึ่งมีนางสมพร หลาบโพธิ์ หรือป้าแต๋น ซึ่งเป็นป้าของน้องชมพู่ รวมอยู่ด้วย


ป้าแต๋น ลุงพล

ความคืบหน้าค ดีวันนี้ 2 ก.พ. ตำรวจ สภ.กกตูม เปิดเผยว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เข้ามาร้ องทุ กข์กล่ าวโท ษเพิ่มเติมกับลุงพล และยังไม่มาร้ องทุ กข์ดำเนินค ดีกับผู้ที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ คาดว่าผู้เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรวบรวมพ ยานหลักฐานรวมถึงข้อมูลและข้อก ฎหมายให้แน่นหนาก่อนที่จะเข้ามาพบพนักงานส อบสวน


ป้าแต๋น น้องชมพู่

ส่วนกรณีของป้าแต๋น ทางตำร วจต้องพิจารณาตามพย านหลักฐ านหากเข้าข่ายกระทำผิ ดร่วมกันก็ต้องถูกดำเนินค ดีตา มกฎหม าย