คลังออกมาเตือนแล้ว 5แสนคนนี้ รีบยื่นทบทวนสิทธิ เราชนะ ก่อนอดเงิน 7 พัน

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการ เราชนะ มาตรการเยียวยารายละ 7,000 บาทแล้วไม่ผ่านนั้น สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิอีกครั้งผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ ผ่านปุ่มทบทวนสิทธิสีเหลืองที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ ได้ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้ ซึ่งระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ขอยื่นทบทวนสิทธิแล้วจำนวนถึง 504,500 คน

เราชนะ

สำหรับระยะเวลาการตรวจสอบสิทธิสำหรับกลุ่มทั่วไป (ยกเว้นกลุ่มต้องการให้ตรวจสอบข้อมูลเงินได้พึงประเมิน) ถ้าหากยื่นตรวจสอบสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ ในวันที่ 4 มีนาคม เป็นต้นไป และรัฐบาลจะเริ่มโอนเงินให้ใน แอพพลิเคชัน เป๋าตัง วันที่ 11 มีนาคม 2564 และจะได้เงินทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์

รอบที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม 2564 จำนวน 5,000 บาท

รอบที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

รอบที่ 3 วันที่ 25 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

ส่วนถ้าหากยื่นตรวจสอบสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ ในวันที่ 19 มีนาคม เป็นต้นไป และรัฐบาลจะเริ่มโอนเงินให้ใน แอพฯเป๋าตัง วันที่ 25 มีนาคม 2564

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่ลงทะเบียน เราชนะ ไม่ผ่าน อย่าลืมทบทวนสิทธิกันนะคะ