ครูปรีชา มาแล้ว แจ้งเอาผิ ด ตร.ทำสำนวนรั่ว ทำให้แพ้ค ดี

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อ นายปรีชา ใคร่ครวญ พร้อมนายวรยุทธ์ บุญวงษ์ใส ทนายความ เข้าแจ้งคว ามดำเนินค ดีกับชุดพนักงานสอ บสวนของกองบังคับการปร าบปรามที่ทำค ดีหว ย 30 ล้าน เนื่องจากพบว่ามีการปล่อยข้อมูลในสำนวนค ดีซึ่งเป็นหลักฐานฝ่ายโจ ทก์หลุดไปสู่บุคคลอื่น ทำให้ฝ่าย ร้อยตำร วจโทจรูญ วิมูล นำไปเป็นข้อมูลต่อสู้หั กล้างในชั้นศา ล เป็นผลให้ศ าลชั้นต้นและศา ลอุทธ รณ์พิพากษายกฟ้ องค ดีห วย 30 ล้าน

โดยครูปรีชา ยังยืนยันว่าหว ยเป็นของตนเอง แต่เพราะสำนวนหลุดไปสู่บุคคลภายนอกทำให้ตนต้องแพ้ค ดี ซึ่งที่มาแจ้งความในวันนี้ไม่ใช่การดื้อดึงไม่ฟังคำสั่งศา ล แต่ต้องใช้สิทธิ์ตามขั้นตอนก ฎหมายของตนเอง เพราะเชื่อว่าความจริงก็คือความจริง เพราะในส่วนของตนมีแม่ค้าข ายลอตเตอรี่ยืนยันชัดเจน แต่ของหมวดจรูญคนใดเป็นคนขา ยลอตเตอรี่ให้

ขณะที่ทนายวรยุทธ์ บอกว่า วันนี้ได้นำเอกสารหลั กฐานจำนวนหลายหน้ามายื่นแ จ้งความ โดยตนมีหลักฐานยืนยันได้ว่าสำนวนค ดีหลุดไปจริง เช่น เอกสารแสดงสัญญาณพิกัดการใช้โทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งการหลุดของสำนวนถือเป็นความบกพร่ องของพนักงานสอบสวน ซึ่งจะต้องมีคนรับผิดช อบในเรื่องนี้

ครูปรีชา บอกด้วยว่า ตนเองและทนายความจะยื่นฎีก า ต่อสู้ค ดีห วย 30 ล้าน ตามสิทธิ์ ในวันที่ 25 ก.พ. นี้

ขอบคุณ one31