ครม.มีมติ กู้เพิ่ม 7.4 หมื่นล้าน ให้อสมท.อีก 2.2 พันล้าน

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ณ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปืดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารห นี้ สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีแผนก่อห นี้ 1,539,832.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74,394.17 ล้านบาท จากเดิม 1,465,438.61 ล้านบาท แผนบริหารห นี้ เพิ่มเป็น 1,403,981.17 ล้านบาทเพิ่ม 124,534.37 ล้านบาท จากเดิม 1,279,446.80 ล้านบาท และชำระห นี้  387,860.72 ล้านบาท เพิ่ม 505.88 ล้านบาทจากเดิม 387,354.84 ล้านบาท

ทั้งนี้หลังการปรับปรุงห นี้ แล้ว จะทำให้ห นี้ สินต่อจีดีพีของประเทศ เป็น 56.74% ซึ่งยังไม่เกินเป้าหมาย 60% ตามกรอบนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด โดยแผนห นี้ สาธารณะปรับปรุงใหม่สามารถกู้เงินและบริหารห นี้ ภายใต้แผนงานหรือโครงการตามพระราชกำหนดกู้เงิน CV-19 ภายใต้กรอบวงเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท โดยได้บรรจุให้ รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง คือ การย า ง แห่งประเทศไทย (กยท.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สามารถกู้เงินเพื่อและบริหารห นี้ ได้

สำหรับรายละเอียดการกู้เงินเพิ่ม ตามแผนก่อห นี้ ใหม่ของภาครัฐ 66,687.92 ล้านบาท แบ่งเป็นรัฐบาลกู้เงินเพื่อชดเชยข า ด ดุลปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 608,962.48 ล้านบาทเพิ่ม 14,037.52 ล้านบาทจากเดิม 623,000 ล้านบาท รัฐบาลกู้เงินตามแผน CV-19 626,239 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 76,239 ล้านบาทจากเดิม 550,000 ล้านบาท รัฐบาลกู้เงินเพื่อทำรถไฟช่วงบางชื่อ-รังสิต วงเงิน 65,732.68 ล้านบาทเพิ่มขึ้น4,907.57 ล้านบาทจากเดิม 60,825.11 ล้านบาท การกู้เพิ่มเสริมสภาพคล่องเงินคงคลัง 98,578.87 ล้านบาทเพิ่ม 421.13 ล้านบาท จากเดิม 99,000 ล้านบาท

ส่วนแผนการกู้ใหม่ของรัฐวิสหาหกิจ เพิ่มขึ้น 7,706.25 ล้านบาท ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) กู้เงิน 9,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,000 ล้านบาทจากเดิม 3,000 ล้านบาท โดยกู้เพิ่มเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า รฟท.กู้เงินเพื่อจัดหารถจักรและอะไหล่ 4,344.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 986.25 ล้านบาท จากเดิม 3,387.90 ล้านบาท และกู้เงินเพิ่มเสริมสภาพคล่องให้ บริษัท อสมท. จำกัด วงเงิน 2,250 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 750 ล้านบาทจากเดิม 1,500 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ลดลง

ที่มา khaosod