ขั้นตอนการใช้แอพฯ เป๋าตัง ถุงเงิน ใช้ เราชนะ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการ “เราชนะ” มาตรการจากภาครัฐที่ออกมาเพื่อเยียวยาประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร อาชีพรับจ้าง กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รวมถึงกลุ่มที่เคยได้รับมาตรการคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน โดยการจ่ายเงินเยียวยา 7,000 บาท ซึ่งสามรถลงทะเบียนเราชนะและตรวจสอบสิทธิเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่ได้สิทธิ “เราชนะ” คือแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ที่สามารถเข้าสู่ระบบจ่ายเงินของภาครัฐสู่ประชาชนที่เรียกว่า “G-wallet” ได้

วิธีใช้แอพฯ “เป๋าตัง” ผ่าน “G-Wallet” มีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่หน้าการใช้งานสิทธิ “เราชนะ” แล้วกดเลือกแถบที่เขียนว่า “สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ”

2. จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าจอสแกน QR เราชนะ จากร้านถุงเงิน ยื่นกล้องมือถือไปสแกนบนสัญลักษณ์ QR Code

3. ตรวจสอบยอดเงินของสินค้าและบริการว่าจำนวนเงินที่เราจะจ่ายถูกต้องหรือไม่ จากนั้นกด “ยืนยันการใช้สิทธิ”

4. ระบุรหัส PIN เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ

5. ชำระเงินเรียบร้อย ระบบจะโชว์สลิปหลักฐานการใช้สิทธิ

สำหรับร้านค้า-ผู้ให้บริการ จะต้องมีแอพพลิเคชั่น ถุงเงิน จึงจะสามารถรับสิทธิมาตรการเราชนะได้ิทั้งนี้สำหรับ วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น ถุงเงิน แยกเป็นการรับเงินจาก 2 รูปแบบ คือ

1.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– เข้าไปที่แอพพลิเคชั่นถุงเงิน เลือกรับเงินผ่านโครงการเราชนะ

– กดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มาใช้สิทธิ

– กรอกจำนวนเงิน

– ยืนยันการชำระเงิน

– ใส่ PIN บัตรคนจน หรือสแกนหน้าของผู้ถือบัตรคนจน

– ระบบจะแสดงผลการทำรายการ

2.แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง (G-Wallet)

– เข้าไปที่แอพพลิเคชั่นถุงเงิน เลือกรับเงินผ่านโครงการเราชนะ

– เลือกเป๋าตัง (G-Wallet)

– กรอกจำนวนเงิน

– ระบบจะแสดง QR รับเงิน

ขณะที่วิธีการตรวจสอบรายการรับเงินจากแอพพลิเคชั่นถุงเงิน สามารถเลือกตรวจสอบได้ทั้งการตรวจสอบในวันนั้นที่รับเงิน หรือสามารถตรวจสอบย้อนหลัง โดยเข้าไปที่แอพพลิเคชั่นถุงเงิน โดยเลือกรายการย้อนหลัง และเลือกแสดงรายการรับเงินของเมื่อวาน หลังจากนั้นสามารถเลือกประวัติการรับเงินย้อนหลังได้