กองสลากฯ จัดหนัก คนขายสลากเกินราคา ปรับ 1 หมื่น คนแจ้งรับเลย 1,000 บาท

เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 3 ก.พ.สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า พ.ต.อ.เอก บุญส่ง จันทรีศรี ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชี้แจงการแก้ไขปั ญหาสลากเกินราคา โดยกำหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินส่วนลด ให้ตัวแทนจำหน่ายรายย่อยมีรายได้จากการจำหน่ายสลากมากขึ้น เป็นร้อยละ 12 (จากเดิมส่วนลดร้อยละ 7) และยังเป็นแรงจูงใจให้ร่วมขายสลากในราคา 80 บาท


ขายลอตเตอรี่

รวมถึงยังบังคับใช้ก ฎหมาย เปิดให้ประชาชนแ จ้งเบ าะแส หากพบขายสลากฯ เกินราคา ผู้นำแจ้งจั บจะได้รับเงินรางวัลค ดีละ 1,000 บาท เจ้าหน้าที่จั บกุ มได้รับเงินรางวัลค ดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบป รับ แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อค ดี

และมีการแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งฯ 2517 เพิ่มโท ษการขายเกินราคา จากเดิมปรับไม่เกิน 2,000 บาท เป็นปรับไม่เกิน 10,000 บาท

นอกจากนี้ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสลากทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตรวจราคาขาย การรวมสลากชุด เพื่อยกเลิ กการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 ยกเลิ กตัวแทนขายรายย่อย ประเภทบุคคล 8,318 ราย

ส่วนกลาง 2,909 ราย ส่วนภูมิภาค 3,814 ราย คนพิก าร 1,595 ราย ยกเ ลิกสมาชิกของสมาคม-องค์กร 8,131 ราย ยกเลิ กการเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ 5,464 ราย รวม 30,231 ราย

อย่างไรก็ตาม ส่วนมาตรการแก้ไขในระยะย าว มีการแก้ไขพรบ.สำนักงานสลากกินแบ่งฯ เปิดให้สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ขณะนี้กำหนดกรอบดำเนินการโครงการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล แบบดิจิทัล

ขอบคุณ กรมประชาสัมพันธ์