กระทรวงการคลัง เตือน ประชาชนอย่าหลงเชื่อ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ออกประกาศ เตือนประชาชนเกี่ยวกับการรับข้อมูลโครงการ ” เราชนะ ” หรือ www.เราชนะ.com เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

โดยระบุว่า เพื่อมิให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมาตรการ เ ยี ย ว ย า โค ร ง ก า ร เราชนะ www.เราชนะ.com ของรัฐบาล จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการอ่าน ส่ง หรือแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ของ www.เราชนะ.com ที่มิได้ถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ กระทรวงการคลังขอเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมแอบอ้างโดยมีเจตนาหลอกลวงหรือทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูล www.เราชนะ.com ขอให้หยุดการกระทำดังกล่าว โดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด และหากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที

ทั้งนี้ สามารถติดตามสืบค้นข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการเราชนะ ได้จากแหล่งที่มาดังต่อไปนี้

1. เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือในเฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

3. เว็บไซต์ www.fpo.go.th หรือในเฟซบุ๊ก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Fiscal Policy