กรมอุตุฯ ประกาศ พื้นที่สีแดงเตรียมรับมือ พายุฝนฟ้าคะนอง

หลายจังหวัดเตรียมตัวรับมือให้ดีนะครับ กรมอุตุนิยมวิทย า รายงานแผนที่แสดงพื้นที่เ สี่ ย งภั ยพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโช กแ ร ง ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ย งภั ย ได้แก่


ภาพจาก กรมอุตินิยมฯ

บึงกาฬ (พื้นที่สีแดง), หนองคาย (พื้นที่สีแดง) เลย (พื้นที่สีแดง) หนองบัวลำภู (พื้นที่สีแดง) อุดรธานี (พื้นที่สีแดง) สกลนคร (พื้นที่สีแดง) นครพนม (พื้นที่สีแดง) มุกดาหาร (พื้นที่สีแดง) กาฬสินธุ์ (พื้นที่สีแดง) มหาสารคาม (พื้นที่สีแดง) ขอนแก่น (พื้นที่สีแดง) ชัยภูมิ (พื้นที่สีแดง) นครราชสีมา (พื้นที่สีแดง) ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์

สุโขทัย, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, พิจิตร, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธย า, นครนายก, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด สมุทรปราการ, ปทุมธานี, นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

ด้วยในช่วงวันที่ 8 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2564 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลาง ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก

รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง เกิดขึ้น โดยมีลูกเห็บตกบางแห่งในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนในช่วงวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส

หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่ างมีกำลังอ่อน

ขอบคุณ กรมอุตุฯ