กรมอุตุฯ ชี้ไทยอุณหภูมิลด เผย 25-26 ก.พ. อากาศเย็นจะกลับมา

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้เมือ่กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 – 1 มีนาคม 2564 โดยในช่วงวันที่ 23 – 27 ก.พ. 64 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่ าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

ต่อมาในช่วงวันที่ 25 – 26 ก.พ. 64 จะมีลมตะวันตกในระดับบนพัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่ าวมีอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในตอนเช้า

หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน

ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่ าวมีฝนฟ้าคะนอ งกับลมกระโช กแรงแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยตลอดช่วง

กรมอุตุฯจึงขอเตือนว่า ในช่วงวันที่ 23 – 27 ก.พ. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

ส่วนในช่วงวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเ ลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังผลกระท บที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย