กยศ เอาจริง เตรียมทำประวัติผู้กู้ยืม คนเคยเบี้ยวไม่ชำระ

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่เคยยืมเงินจาก กยศ และยังค้างชำระ ล่าสุดเมื่อ วันที่ 25 ก.พ.64 มีรายงานว่า นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหากรณีผู้กู้ยืมหรือลูกห นี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ไม่ใช้ห นี้คืนจนกลายเป็นห นี้เสี ยนั้น ขณะนี้กยศ.เตรียมไปพูดคุยกับเครดิตบูโร เพื่อจัดทำระบบข้อมูลกลางสำหรับการตรวจสอบเครดิตของผู้ที่กู้ยืมว่า มีสถานะหรือห นี้คงค้างจนเป็นห นี้เสี ยเท่าไร มีการผิดนัดชำระห นี้หรือไม่ ลักษณะเดียวกับระบบเครดิตบูโร โดยกยศ.จะทำเป็นภายในของกยศ.เองเพื่อสร้างประวัติการชำระห นี้ของผู้กู้ยืม

ระบบตรวจสอบเครดิต อาจจะช่วยได้ในอนาคต เพราะในสมัยก่อน ถ้าใครไปเรียนต่างประเทศจะกลัวระบบตรวจสอบเครดิต (เครดิตบูโร) กันมาก เพราะเมื่อมีเครดิตไม่ดีแล้วจะไปทำอะไรในอนาคตไม่ได้ ดังนั้นใครๆ ต่างก็พยายามทำให้เครดิตของตนเองดี ซึ่งตอนนี้ ทาง กยศ.ยังไม่อยากให้ลูกห นี้เครดิตเสี ย จึงคิดจะทำเป็นระบบเครดิตของกยศ.เอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตปกติของผู้กู้ยืม นายกฤษฎา กล่าว

นายกฤษฎา กล่าวว่า ทั้งนี้ระบบข้อมูลกลางที่จัดตั้งขึ้นนั้น หากผู้กู้ยืม ของ กยศ. ผิดนัดชำระห นี้เป็นเวลานานหรือปล่อยให้กลายเป็น ห นี้เสี ย จะมีการขึ้นบัญชีของระบบที่ กยศ. จัดทำขึ้น ทำให้ผู้ที่มีความสัมพันธ์ในเครือญาติ เช่น พี่-น้อง ลูก หลาน เป็นต้น ไม่สามารถทำเรื่องขอกู้ยืมเงินจาก กยศ.ได้ในอนาคต ดังนั้นวิธีนี้น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นให้ลูกห นี้ชำระคืนเงินมากยิ่งขึ้น

นายกฤษฎา กล่าวว่า อย่างไรก็ตามที่ผ่านมากยศ.ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่า CV-19 มาหลายมาตรการ อาทิ การพักชำระห นี้ 2 ปี กรณีผู้ที่งวดชำระเป็นรายปี โดยจะกลับมาชำระห นี้งวดปี 2563 ในเดือนก.ค.2565 คิดดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินแค่ 1% ต่อปี ลดอัตราเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระห นี้เหลือ 0.5% ต่อปี เป็นต้น ซึ่งถือว่ามีความผ่อนปรนมาก และถ้าใครเป็นห นี้เสี ยกับทางกยศ.อยู่ ก็ให้มาชำระห นี้ให้เป็นปัจจุบัน และผ่อนชำระต่อได้

มาตรการของกยศ.มีเยอะแยะมากมาย และทางกยศ.ก็พร้อมจะช่วยเหลือเต็มที่ ขอเพียงให้ลูกห นี้มาแจ้งหรือติดต่อ ทางกยศ.ก็จะช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างห นี้ให้ นายกฤษฎา กล่าว

นายกฤษฎา กล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าของเรื่อง กยศ. นำที่ดินของลูกห นี้ขายทอดตลาด ทั้งที่ผู้กู้ยืมมีการชำระห นี้ของ กยศ. ตามปกติ นั้น จะต้องดำเนินการนำที่ดินที่ยึดไปมาคืนให้ผู้เสี ยหายให้ได้ ซึ่งในเบื้องต้นทางคนที่ซื้อที่ดินยอมขายที่ดินคืน กยศ.แล้ว แต่อยู่ในขั้นตอนการเจรจาเรื่องราคาที่ดิน รวมทั้งทางบริษัททนายความที่รับงานจาก กยศ. ก็ยอมรับความผิดและพร้อมที่จะร่วมรับผิดชอบความเสี ยหายที่เกิดขึ้น

ขอบคุณที่มา matichon