กทม. เผยไทม์ไลน์ผู้ติดต่อรายใหม่ ต้องตรวจซ้ำถึง 3 ครั้ง กว่าจะพบ

สำหรับการแพร่กระจายของ CV-19 ในประเทศไทยระลอก 2 นี้ ยังคงมีจำนวนผู้ติดต่อรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละวัน ล่าสุดทาง ศคบ. ได้รายงานสถานการณ์ CV-19 ประจำวันที่ 3 ก.พ. 2564 พบผู้ติดต่อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 9 ราย รวมยอดผู้ติดต่อตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 63 – 3 ก.พ. 64 รวมแล้วจำนวน 799 ราย

ภาพจาก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำหรับการติด CV-19 ในประเทศ ส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสผู้ติดยืนยันที่เป็นคนในครอบครัวหรือจากคนในที่ทำงาน การไปสถานบันเทิง/สถานที่ชุมชน และการตรวจเชิงรุกในตลาด และชุมชน โดยแถลงไทม์ไลน์ไปแล้ว 711 ราย วันนี้มีไทม์ไลน์ผู้ติดที่อยู่ใน กทม. ซึ่งได้สอบสวนแล้วเสร็จเพิ่มอีก 9 ราย เป็นรายที่ 712-714 และ 717-720 โดยรายที่ 715-716 เป็นผู้ติดจากต่างจังหวัดที่เข้ามารักษาที่โรงพย าบาลในพื้นที่ กทม.

ภาพจาก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลการสอบสวน จะรายงานข้อมูลที่ไม่พาดพิงถึงบุคคลก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.โร คติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 10

ภาพจาก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ภาพจาก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะ

ขอบคุณ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์