CV-19 วันนี้บวกเพิ่ม ทำไทยมีผู้ติดทะลุหมื่นราย

เป้นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่าง ติดตามและต้องบอกว่า ใส่ แมส กินร้อนช้อนกลางล้างมือกันด้วย

ล่าสุด เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 9 ม.ค.2564 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ C V-1 9

(ศบค.) แถลงสถานการณ์ CV-19 วันนี้ ว่า ผู้ติดใหม่วันนี้ 212 ราย แบ่งเป็นผู้ติดในประเทศ 187 ราย ผู้ติ ดจากการค้นหาเชิงรุก 6 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศไม่เข้าสถานที่กักกัน 19 ราย

ผู้ติดยืนยันสะสม 10,053 ราย เป็นติดในประเทศ 7,933 ราย รักษาหาย 5,546 ราย โดยจังหวัดที่พบติดขยับเพิ่มเป็น 58 จังหวัด คือ หนองบัวลำภู

ส่วนสถานการณ์โลก พบว่ามีผู้ป่วยทั้งโลก 8 แสนกว่าต่อวัน เสีย ชีวิต 1.4 หมื่นต่อวัน โดยพบว่าประเทศไทย ขยับอันดับขึ้นมาจากเดิม และกราฟตัวเลขผู้ป่ว ย ยังคงเป็นลักษณะชันหัวขึ้น

ซึ่งหากจะทำให้ตัวเลขผู้ป่ว ยลดลงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม นพ.ทวีศิลป์ เปิดเผยว่า มีรายงานว่า ตรวจพบผู้ติดประมาณ 40 คน โยงสถานที่ฝั่งเมี ยนมา เป็นแหล่งสถานบันเทิง และ การเสี่ย งโชค รายละเอียดต่างๆ จะมีการสอบ สวนและลงในรายละเอียดจากกระ ท รวงส ธาร ณสุขต่อไป

ผู้ติดในประเทศไทย ไปใน 58 จังหวัด ที่เพิ่มมาใหม่คือหนองบัวลำภู การจำแนกผู้ติ ดรายใหม่ แบ่งป็น

1.ผู้ที่มีประวัติเสี่ ยง อาชีพเสี่ ยง สัมผัสผู้ป่ว ยยืนยันก่อนหน้า จำนวน 158 ราย

พบใน สมุทรสาคร 46 ราย

อ่างทอง 18 ราย

พระนครศรีอยุธยา 6 ราย

สมุทรปราการ 24 ราย

นนทบุรี 3 ราย

กรุงเทพมหานคร(กทม.) 27 ราย

ชลบุรี 26 ราย

และปทุมธานี นครปฐม เลย สระบุรี นครศรีธรรมราช ตราด ปราจีนบุรี ราชบุรี จังหวัดละ 1 ราย ส่วนต่อมา

2.ผู้ที่อยู่ระหว่างสอบสวนโร ค 29 ราย พบใน ตาก 1 ราย สิงห์บุรี 4 ราย สมุทรปราการ 5 ราย ชลบุรี 14 ราย ระยอง 2 รายและจันทบุรี 3 ราย และส่วนที่

3.การคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 6 ราย พบใน หนองบัวลำภู นนทบุรี จังหวัดละ 1 ราย และ กทม. 4 ราย