ไม่มีสมาร์ทโฟน ก็ไม่เป็นไร คลังเล็งแจกบัตร เราชนะ ให้ใช้จ่ายโดยเฉพาะ

สำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เตรียมเฮได้เลย เพราะรัฐบาลกำลังหาทางช่วยเหลือผู้ไม่มีอุปรณ์ดังกล่าวแล้ว โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังเตรียมช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ให้ลงทะเบียนและรับเงินเยียวยาโครงการเราชนะได้ โดยจะให้สาขาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออมสิน และกรุงไทย เปิดรับลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ เริ่มตั้งแต่ 15 ก.พ.นี้ เป็นต้นไป

จากนั้นคลังจะหารูปแบบการใช้จ่ายที่เหมาะสมให้ เช่น อาจพิจารณาทำบัตรพิเศษคล้ายบัตรสวัสดิการสำหรับให้ใช้จ่ายโดยเฉพาะ แต่จะต้องรอหารือสรุปอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม กรณีคนไม่มีโทรศัพท์มือถือในตอนนี้ แต่ตั้งใจจะซื้อใช้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านเว็บไซต์เราชนะได้ตั้งแต่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.นี้ ซึ่งจะได้รับเงินไปใช้รอบแรกทันวันที่ 18 ก.พ.64

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ ใช้จ่ายค่าบริการขนส่งสาธารณะได้ โดยมีการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการเดินทาง ทั้งรถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ เรือ ยกเว้นค่าเครื่องบิน รวมถึงใช้จ่ายวินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ด้วย แต่จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกับธนาคารกรุงไทยก่อน ขณะที่การใช้จ่ายค่าเช่าห้องหรือค่าเช่าบ้านจะใช้ได้เฉพาะคนที่ไม่ได้เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลเท่านั้น ส่วนการออกมาตรการช่วยเหลือลูกจ้าง และข้าราชการชั้นผู้น้อยตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการมานั้น คลังจะพิจารณาดูแลเพิ่มให้ แต่เป็นมาตรการใหม่ที่ไม่อยู่ร่วมกับโครงการเราชนะ เพราะถือเป็นว่าเป็นเป้าหมายคนละกลุ่มกัน

นายอาคม กล่าวว่า การขยายเวลาการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต คลังคาดหวังว่าจะช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 10.3 ล้านราย และผู้ประกอบการอีกกว่า 5.1 แสนราย ให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น และช่วยให้เกิดเงินหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจได้ 265,700 ล้านบาท

เตรียมเปิดลงทะเบียนเร็วๆ นี้