ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ติด CV-19 กักตัว 19 ราย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 64 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอเรียนให้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย จำนวน 1 ราย ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ติด CV-19 โดยเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ใกล้ชิดในการให้บริการลูกค้า

โดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีคนรู้จักพร้อมญาติไปหาที่บ้าน ซึ่งได้ทราบว่าติดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เมื่อทราบเรื่อง เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวพร้อมคนในครอบครัวจึงไปเข้ารับการตรวจที่ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จนกระทั่งเช้าของวันที่ 9 มกราคม 2564 ผลการตรวจออกมาว่า มีผลเป็นบวก โดยสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้เร่งมารับตัวเพื่อเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุด ส่วนคนในครอบครัวที่เข้ารับการตรวจพร้อมกัน ไม่พบการติด

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 ของศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา จึงได้ทำการทำความสะอาดสถานที่ รถยนต์ขนส่ง และสิ่งของทางฝากส่งทางไปรษณีย์ที่รอการส่งต่อ 2 ครั้ง ในเวลา 21.00 น. วันที่ 9 มกราคม 2564 และเวลา 01.30 น. วันที่ 10 มกราคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังได้ประสานงานกับเทศบาลเมืองศรีราชาให้เข้ามาทำความสะอาดอีกครั้ง ในวันที่ 10 มกราคม 2564

ตามคำแนะนำการป้องกันควบคุม CV-19 กรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติด จำนวน 19 คน ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและหยุดปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน โดยจัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานแทน นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังเน้นย้ำให้ศูนย์ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนที่มีประวัติเข้าข่ายเสี่ย ง สังเกตอาการตนเองและเข้ารับการตรวจด้วยนะคะ