ไบเดน อนุมัติงบ 57ล้านล้าน เยียยวย าชาวสหรัฐฯ

เป็นข่าวดังที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากไปทั่วโลก หลังสำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า โจ ไบเดน ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ เข้าทำงานวันแรกในทำเนียบขาว โดยลงนามคำสั่งบริหารเพื่อแก้ไขปั ญหาเ ร่งด่ว น รวมทั้งลงนามในคำสั่ งเพิกถอ นนโยบายหล ายอย่ างที่ประกาศใช้ในยุครัฐบาล โดนัลด์ ทรัมป์

ในการทำงานวันแรกหลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเสร็จสิ้น ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้ใช้เวล านานหล ายชั่วโมงในการลงนามคำสั่งบริหารรวม 17 ฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับมาตรการรับมือ CV-19, มาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการว่างงานเร่งด่วน, มาตรการแก้ปัญหาความขัดแ ย้งทางสี ผิ ว และ ชาติ, การลงนามนำสหรัฐอเมริกากลับเข้าร่วมข้อตกลงปารีส เพื่อแก้ปั ญหาภูมิอากาศโลก หลังจากที่ทรัมป์ นำอเมริกาถอ นตัวจากข้อตกลงนี้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว รวมถึงการนำสหรัฐฯกลับเข้าเป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลก (WHO) ใหม่อีกครั้งหลังจากที่ทรัมป์เคยประกาศถ อนตัวไปก่อนหน้านี้

รายงานข่าวระบุว่า ผลงานที่ถือว่าโดดเด่นที่สุดในวันแรกของโจ ไบเดน คือการที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ วัย 78 ปี ประกาศบังคั บใช้ มาตรการเยียวย าผลกระท บ ที่เกิดจากCV-19 ซึ่งมีวงเงินมากกว่า 1.9 ล้ านล้ านดอลล าร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยมากกว่า 57 ล้ านล้ านบาท เพื่อเริ่มการแจกเงินเยียวย ารอบใหม่ สำหรับชาวอเมริกันที่ได้รับผลกระท บในรูปแบบต่างๆ รวมถึง และแผนการแจกจ่ายวั คซี น เพื่อควบคุมการให้ได้โดยเร็ ว

ทั้งนี้ มาตรการเยียวย าผลกระท บ ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกอบด้วย

แจกเงินเยียวย า 2,000 ดอลล าร์สหรัฐ (ราว 60,000 บาท) ต่อคน

เพิ่มเงินสวัสดิการว่างงานเป็น 400 ดอลล าร์สหรัฐ (ราว 12,000 บาท) ต่อเดือน ไปจนถึงสิ้นเดือนกันย ายน

เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลกล าง เป็น 15 ดอลล าร์ (ราว 450 บาท) ต่อชั่วโมง

ขย ายเวล าพักชำระห นี้และการยึ ดอสังหาริมทรัพย์ ไปจนถึงสิ้นเดือนกันย ายน

เพิ่มเงินลดหย่อนภาษีให้กับครอบครัวที่มีเด็ ก โดยเด็ ก 1 คนที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี จะได้รับการลดหย่อนภาษี 3,600 ดอลล าร์สหรัฐ (ราว 108,140 บาท)

นอกจากนั้น งบเยียวย าที่เหลือจะถูกจัดสรรไปใช้สำหรับการแจกจ่ายวั คซีน และชุดตรวจ ไปยังโรงพย าบาลทั่วประเทศ รวมถึงใช้ในการแก้ปั ญหาทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ได้รับผลกระท บ

ขณะเดียวกัน ไบเดนยังตั้งเป้าเร่ งวั คซีนชาวอเมริกันให้ได้ 100 ล้ านคน และกลับมาเปิดโรงเรียนเพื่อทำการเรียนการสอนตามปกติให้ได้ภายในช่วง 100 วันแรกในการบริหารประเทศภายใต้การนำของเขา