ไขข้อสงสัย ประกันสังคมมาตรา 39 และ 40 ลงทะเบียน เราชนะ ได้หรือไม่

เป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงกันอย่างหนักสำหรับกรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 พนักงานลูกจ้างที่ทำงานประจำ ไม่สามารถลงทะเบียนโครงการ เราชนะ ได้เนื่องจากรัฐบาลได้ช่วยเยียวยาในส่วนอื่นๆ ไปแล้ว ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 ล่าสุดรู้ผลจากมติที่ประชุมแล้ว

โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวภายหลังการประชุม ครม. ยืนยันแล้วว่า ผู้ประกันตน มาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐในโครงการ เราชนะ เนื่องจากถือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระทั้งคู่ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ตามปกติ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ www.เราชนะ.com

ผู้ประกันตน มาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนที่เคยเป็นลูกจ้าง ทำงานอยู่ในบริษัทเอกชน ซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 มาก่อน แต่เมื่อลาออก ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้ จึงส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมต่อไป จึงถือเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ซึ่งจะต้องนำส่งเงินสมทบในฐานะเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ลาออกจากงาน

ผู้ประกันตน มาตรา 40 คือ แรงงานนอกระบบ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย รับจ้างทั่วไป ผู้ใช้แรงงาน เป็นต้น ซึ่งสมัครใจสมัครเป็นผู้ประกันตนด้วยตัวเอง

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิรับเงิน เราชนะ มีดังนี้

1. ต้องมีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

2. ไม่เป็นบุคคลอยู่ในประกันตนมาตรา 33 ตามกฎหมาย ประกันสังคม

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำเหน็จ บำนาญ

6. ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้เกิน 300,000 บาทต่อปี

7. ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกิน 500,000 บาท โดยเริ่มนับจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station