ในหลวงเสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ

เนื่องด้วยวันที่ 26 มกราคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินออกด้วยรถพระที่นั่ง ร.ย.ล.9904 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิล าสกัลย าณี


ภาพจาก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิล าสกัลย าณี


ภาพจาก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิล าสกัลย าณี


ภาพจาก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิล าสกัลย าณี


ภาพจาก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิล าสกัลย าณี

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรี เพื่อทรง ไถ่ ชีวิต โค จำนวน 1 คู่ กระบือ จำนวน 1 คู่ กับทรงปล่อยนกและพันธุ์สัตว์น้ำ


ภาพจาก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิล าสกัลย าณี


ภาพจาก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิล าสกัลย าณี


ภาพจาก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิล าสกัลย าณี

ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิล าสกัลย าณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

ขอบคุณภาพจาก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิล าสกัลย าณี