โอที ต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้น กสร.ย้ำ ห้ามชดเชยเป็นวันหยุด

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อ วันที่ 26 มกราคม นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่ าวถึงกรณี ข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็น ค่าล่วงเวล า (โอที) ต้องจ่ายเป็นเงิน ไม่สามารถชดเชยเป็นวันหยุดได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็ จจริงกับ กสร. แล้ว


ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

ซึ่งได้ยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่ าวเป็นเรื่องจริง ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้กำหนดกรณีที่นายจ้างให้ ลูกจ้างทำงานล่วงเวล าในวันทำงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวล าให้แก่ลูกจ้าง เป็นเงินในอัตราไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่า 1 เท่าครึ่งของอัตราค่าจ้าง ต่อหน่วยในวันทำงาน ตามจำนวนผลงานที่ทำได้


นายอภิญญา สุจริตตานันท์

สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดย คำนวณเป็นหน่วย และในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวล าในวันหยุดให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวล าในวันหยุดแก่ลูกจ้าง ในอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ ยืนยันว่า การทำงานล่วงเวล าต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้น จะแลกเปลี่ยนเป็นวันหยุดเพิ่มเติม หรือวันหยุดสะสมไม่ได้ นายอภิญญา กล่ าว

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงานสามารถสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร. สายด่วน 1506 กด 3 นอกจากนี้


ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

ยังสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของกรม ได้ที่ www.labour.go.th หรือที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กสร.ชาแนล เปิดดูเมื่อไหร่ ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม ขอบคุณ มติชนออนไลน์