โรงงานปลากระป๋อง ออกมาแถลงการณ์ยอมรับแล้ว หลังมีพนักงานติดกว่า 900 คน

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียล เมื่อโรงงานผลิตปลากระป๋อง บ.พัทยา ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด พบพนักงานติดต่อ CV-19 กว่า 900 คน โดยเมื่อวันที่ 6 ม.ค. บริษัท พัทยาฟู้ด (ประเทศไทย ) จำกัด ได้ออกแถลงการณ์ ระบุว่า จากกรณีมีกระแสข่าวในโลกโซเชียล ถึงการแพร่กระจายของ CV-19 ในโรงงาน บ.พัทยา ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลและอาหารกระป๋องตรา นอติลุส และ นอติลุส ไลท์ ยืนยันผลิตสินค้าสำเร็จรูปที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิท และผ่านกระบวนการที่ทำให้ปลอดภัยด้วยอุณหภูมิมากกว่า 110 องศาเซลเซียส และภายใต้ความดันมากกว่า 9 psi ซึ่งสามารถทำลาย CV-19 ได้

ประกาศจาก บริษัท พัทยาฟู้ด (ประเทศไทย ) จำกัด

บริษัท พัทยาฟู้ด (ประเทศไทย ) จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยบริษัทได้ร่วมมือกับทางภาครัฐในการตรวจเชิงรุก และได้รับการยืนยันว่า มีพนักงานติดจำนวนหนึ่ง บริษัทได้ดำเนินการสอบสวนและกักตัวผู้ที่มีความเสี่ย งในการสัมผัสผู้ติดโดยทันที รวมทั้งได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการป้องกันการแพร่กระจายอย่างเร่งด่วนเข้มข้นสูงสุด ดังนี้

1. ส่งพนักงานที่มีความเสี่ย งทุกคนในการสัมผัสผู้ติดเข้ารับการตรวจหา CV-19 ทันที และให้พนักงานกักตัวเพื่อดูอาการเป็นวลา 14 วัน หากพบการยืนยันว่าพนักงานติดจะดำเนินการตามแนวทางของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

2. โรงงานสั่งหยุดกิจกรรมการผลิตในพื้นทีที่พบผู้ติด พร้อมดำเนินการทำความสะอาดทันที ในพื้นที่ดังกล่าวตามมาตรฐานของกรมควบคุม

3. ตรวจหา CV-19 ให้กับพนักงานทุกส่วนงาน (100%) ของโรงงานมหาชัย โดยได้ประสานงานกับกรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ จ.สมุทรสาคร อย่างใกล้ชิดเพื่อรับรายงานผลการตรวจยืนยันหากพบผู้ติด รวมถึงขอคำแนะนำและดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้พนักงานบางส่วนรายงานตัวเพื่อตรวจซ้ำอีกครั้งหากมีข้อบ่งชี้ที่น่าสงสัย

4. ให้ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุด เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงานและผลิตภัณฑ์อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังประสบปัญหา ในภาวะวิกฤตแบบนี้ด้วยนะคะ

ขอบคุณ บริษัท พัทยาฟู้ด (ประเทศไทย ) จำกัด