โป๊ะแตกอีก คนละครึ่งลงทะเบียนสำเร็จ แต่ไม่ได้รับสิทธิ์

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อ หลังกระทรวงการคลัง เปิดให้ลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่ง รอบใหม่ ซึ่งเป็นการเก็บตกจากผู้พล าดสิทธิ์ จากระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 จำนวน 1,345,068 สิทธิ์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ลงทะเบียนสำเร็จในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ได้รับรหัส OTP และระบุ ผลการลงทะเบียนสำเร็จ ตั้งแต่เวล า 06.08 น.


คนละครึ่ง

ล่ าสุด วันนี้ (22 มกราคม) เวล า 10.46 น. เป็นต้นมา มีผู้ได้รับข้อความแจ้งว่า ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากสิทธิ์ในโครงการฯ เต็มแล้ว หลังจากลงทะเบียนผ่านไป 2 วัน สำหรับผู้ที่ได้รับข้อความดังกล่ าว ก่อนหน้านี้ก็ได้รับข้อความรหัส OTP เพื่อใช้ยืนยันการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งไปแล้วเช่นกัน


ลงทะเบียน คนละครึ่ง สำเร็จ แต่วันนี้ได้ข้อความ ลงทะเบียนไม่สำเร็จ


คอมเมนต์ชาวโซเชียล


คอมเมนต์ชาวโซเชียล


รับสิทธิ์แล้ว

สำหรับผู้ลงทะเบียนสำเร็จ คนละครึ่ง จะส่งข้อความมาให้เช่นกัน โดยระบุว่า ท่านได้รับสิทธิ์ โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรก ภายใน 25/01/2021 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง


คอมเมนต์ชาวโซเชียล

อย่ างไรก็ตาม ทำเอาคนที่ลงทะเบียนสำเร็จไม่พอใจเป็นอย่ างมาก เมื่อวันนี้ได้รับข้อความลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากสิทธิ์เต็ม