โบกธรรมดา โลกไม่จำ แม่ค้าข้าวหลาม ลงทุนนอนโบกสวยๆเรียกลูกค้า

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่ างมาก เมื่อได้มีแม่ค้าขา ยข้าวหล ามคนหนึ่ง ได้ลงทุนเรียกลู กค้าที่ขับรถผ่านไปมา


โพสต์ดังกล่ าว

โดยแม่ค้าท่านนี้ได้ลงไปนอนโบกข้างถนนเลยทีเดียว โดยทางเพจ ข่าวชาวบ้าน – Thai TV Social ได้โพสต์ภาพดังกล่ าว พร้อมระบุข้อความว่า


ขา ยข้าวหล ามแนวใหม่


ความคิดเห็นชาวโซเชียล

โบกรถยังไงให้คนจอดซื้ อข้าวหล าม ข้าวดำลืมผั ว ข้าวขาวลืมเมี ย โบกธรรมดาโลกไม่จำ


ความคิดเห็นชาวโซเชียล


ความคิดเห็นชาวโซเชียล

เมื่อโพสต์ดังกล่ าว ได้เผยแพร่ออกไป ก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

โพสต์ดังกล่ าว

ที่มา ข่าวชาวบ้าน – Thai TV Social