โฆษก กอ.รมน ชื่นชม พิมรี่พาย ทำโซล่าเซลล์ ที่บ้านแม่เกิบ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 15 มกราคม เฟซบุ๊ก ราชสีห์ จิตอาสา ได้มีการรายงานว่า พลตรี ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ชี้แจงว่า โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ งบประมาณ 45,100,000บาท จาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

1.หมู่บ้านพะอัน ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 30.72 กิโลวัตต์

2.หมู่บ้านจกปก ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 51.20กิโลวัตต์

3.หมู่บ้านห้วยไก่ป่า ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 51.20กิโลวัตต์

4.หมู่บ้านมูเซอหลังเมือง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 51.20กิโลวัตต์

5.ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 30.72 กิโลวัตต์

ส่วนการจะฟ้องกลับโซเชียลหรือไม่นั้น พลตรีธนาธิป กล่าวว่า ไม่ฟ้อง แต่ต้องชื่นชม เพราะเป็นระบบการตรวจสอบ จะทำให้ลดการคอรัปชั่น ทำไมใช้ งบฯ เกินเหตุ โดยทาง กอ.รมน. พร้อมพาไปดู สถานที่ พลตรีธนาธิป กล่าวถึง บ้านแม่เกิบ ที่ พิมรี่พาย ไปทำโซล่าร์ เซลส์ นั้น ว่า ครั้งนี้ โครงการ กอ.รมน.ยังไม่ได้เข้าไปทำ แต่อยู่ในแผนที่กอ.รมน.จะเข้าไป สำรวจ อยู่แล้ว แต่ถือว่า เป็นสิ่งดี ๆ ในการช่วยกันตรวจสอบ และทำให้เด็กนักเรียน แต่โครงการของ กอ.รมน.เราทำแต่ส่วนกลาง แต่เสาไฟยังไม่มี ต้องไปดู

สิ่งที่ พิมรี่พาย ทำนั้นถือเป็นการ นำร่องที่ดี ก็ต้องขอบคุณ ที่ช่วยเหลือเด็กๆ พลตรี ธนาธิป กล่าว

โพสต์

ขอบคุณที่มา ราชสีห์ จิตอาสา