โฆษกรัฐบาล แจงรายละเอียด เหตุไม่จ่ายเงิน เราชนะ เป็นเงินสด

เป็นโครงการที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจในขณะนี้สำหรับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโครงการ เราชนะ โดยเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมาตราการเยียวย าและฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลว่า โครงการเราชนะเป็นโครงการเพื่อออกมาเยียวย าพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบาง ส่วนที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดจึงไม่ให้เป็นเงินสดนั้น เป็นเพราะโครงการเราชนะเป็นการเยียวย า

นายอนุชา บูรพชัยศรี

ที่ทำไปพร้อมกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งต้องการให้ประชาชนใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในร้านค้า หาบเร่แผงลอย และตลาดสด

ส่วนลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดในช่วง CV-19 ก็สามารถยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือได้จากสำนักงานประกันสังคม และก่อนหน้านี้ทางสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาตรการช่วยเหลือแล้ว เช่น การลดของนายจ้าง และลูกจ้าง

นายอนุชา กล่าวว่า ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้จะมีการประเมินสถานการณ์ หากดีขึ้นก็จะมีมาตรการอื่นๆเพิ่มเข้ามาเพื่อให้เศรษฐกิจได้รับการฟื้นฟู เช่นกระทรวงการคลังอาจจะทำโครงการคนละครึ่งเฟสที่สาม และทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังได้หารือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีซอฟท์โลนระยะยาว และการค้ำประกันเงินกู้อื่นๆ

ขณะนี้รัฐบาลกำลังเตรียมออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยได้มอบให้กระทรวงการคลัง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดูแลเศรษฐกิจประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้

ทั้งนี้ โฆษกรัฐบาล แจงยิบเหตุไม่จ่าย เราชนะ เป็นเงินสด ย้ำต้องการให้ประชาชนใช้จ่ายผ่านแอพฯ กระตุ้นเศรษฐกิจ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย และตลาดสด