นายกเล็กแหลมฉบัง ใจป้ำทุ่ม 80 ล้าน แจกวั คซีน ช่วยประชาชนในพื้นที่ทุกคน

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ได้เปิดเผยถึงแนวคิด ในการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการกับสถานการณ์การ CV-19 ระลอกใหม่ ให้ประชาชนได้รับวั คซีนอย่ างทั่วถึง และมีสะดวกปลอดภัยในการกระจายวั คซีน ในครั้งนี้ได้ด้วย ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมจัดซื้อวั คซีนไว้จำนวน 70 ล้านโดส ถ้าฉีดคนละ 2 โดส ก็จะสามารถฉีดให้กับประชาชนได้เพียง 35 ล้านคน เป็นจำนวนประชาชนเพียงครึ่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งก็อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในประเทศไทยที่มีถึงกว่า 70 ล้านคน

นางจินดา กล่ าวว่า จังหวัดชลบุรีที่เป็นพื้นที่สีแดง ทางรัฐบาลได้มีแนวทางจัดซื้อวั คซีน ได้เป็นบางส่วน แต่ในความเป็นจริงแล้วประชาชนทุกคนต้องได้รับวั คซีนอย่ างทั่วถึงกัน แต่ถ้าทางรัฐบาลได้มีการอนุมัติวั คซีนมาให้ท้องถิ่นได้มีการจัดซื้อวั คซีนได้เอง ทางเทศบาลนครแหลมฉบังก็มีความพร้อมที่จะสามารถจัดซื้อวั คซีนป้องกันมาให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรประมาณ 80,000 คน ถ้าคิดเป็นจำนวนเงินต่อประชาชน 1 คนที่ต้องใช้คนละ 2 โดส โดสละ 500 บาท ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) แจกจ่ายให้กับประชาชนตามทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

ทั้งนี้ในท้องถิ่นก็มีความพร้อมในทุกๆ ท้องถิ่น ในการที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมองดูแล้วถ้าประชาชนได้รับวั คซีนทุกคนก็จะสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนได้ ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังของพี่น้องประชาชน ซึ่งถ้ารัฐบาลประกาศให้ทางท้องถิ่นทุกท้องถิ่นสามารถดำเนินการในเรื่องนี้ได้ ทางเทศบาลนครแหลมฉบังก็พร้อมจะดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนได้ในเวลาเดียวกันทั้ง 80,000 คน

ในด้านการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้นั้น ทางเทศบาลนครแหลมฉบังได้เตรียมเงินสะสมไว้จำนวน 80 ล้านบาท และวิธีดำเนินการนั้นเราไม่ต้องลงทะเบียน เพราะเรามีรายชื่อของประชากรอยู่ในมืออยู่แล้ว เราสามารถจัดระเบียบการฉีดวั คซีนในแต่ละวันได้เป็นอย่ างดี เพื่อลดความแออัดและความเดื อดร้อนให้กับประชาชนได้มากขึ้น ถ้าทางรัฐบาลให้โอกาสท้องถิ่นได้ช่วยเหลือรัฐบาลได้ในกรณีนี้ด้วย แต่วั คซีนที่จะนำมานั้นต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและย า (อย.)ด้วย นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังกล่ าว

ที่มา amarintv