แห่ชื่นชม ชาวบ้านจ.สุราษฎร์ หลังกลับจากพื้นที่สีแดง

กลายเป็นอีกภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่พบเห็นและชาวโซเชียลเป็นจำนวนมาก เมื่อผู้สื่อข่าวรายงานจาก ครอบครัวของ นางสุมาลี จันทร์จินดา ซึ่งเป็นชาวบ้าน ต.เลม็ด (ละ-เม็ด) อ.ไชย า จ.สุราษฎร์ธานีมีด้วยกัน 8 คนได้ไปงานแต่ง ที่ จ.นครราชสีมาและขากลับแวะนอนพักที่ จ.สมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง เป็นพื้นที่เสี่ ยงสูงสุดของการแพร่ CV-19


ภาพดังกล่ าว

และทันทีที่กลับถึงบ้านใน อ.ไชย า แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการกักตัวทั้งครอบครัว รวม 8 คนเป็นเวลา 14 วันโดยเขียนป้ายติดไว้หน้าบ้านให้เห็นเด่นชัด เพื่อป้องกันเพื่อนบ้านไม่ให้เข้ามาพบปะหรือพูดคุยระหว่างที่กักตัวและมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจวัดไ ข้ ติดตามอาการทุกวัน


ภาพดังกล่ าว

ส่วนอาหารการกินทางผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น / กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและเพื่อนบ้านได้นำข้าวสาร กับข้าวมาวางไว้ให้หน้าบ้านเพื่อทำกินทุกวัน และวันนี้กักตัวครบ 14 วันแล้ว ผลการตรวจร่างกายทั้งครอบครัวไม่มีใครติด CV-19 ปลอดภัยทั้งครอบครัวและวันนี้ได้ปลดป้ายหน้าบ้านออก


ภาพดังกล่ าว

แต่ทุกคนยังสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างเมื่อพูดคุยกับเพื่อนบ้านหรือพูดคุยกับผู้คนทั่วไป