แบงก์เตรียมช่วย ผู้เป็นหนี้บัตรเครดิต จากผลกระทบ CV-19

จาสถานการณ์ CV-19 ส้งผลกระทบไปถึงประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่มีรายจ่ายมาก ด้วยเหตุนี้สมาคมธนาคารไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีการหารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19 ระลอกใหม่ เพราะมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ออกมายังไม่เพียงพอที่จะรับมือ รวมทั้งสถานการณ์เสี่ยงที่จะยืดเยื้อ การช่วยเหลือแบบทั่วไปไม่ตรงจุด เศรษฐกิจไทยยังคงเปราะบาง

โดยแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ก็เริ่มมีข่าวออกมาหลากหลาย เช่น ธนาคารกรุงเทพฯ ได้เตรียมแผนไว้แล้วแต่ยังรอแนวทางจากแบงก์ชาติก่อนว่าจะมีนโยบายหรือแนวทางจัดชั้นหนี้ของแต่ละกลุ่มลูกหนี้เพิ่มเติมอย่างไร

ด้าน กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มองว่าการออกมาตรการรอบนี้ต้องดำเนินการให้เร็ว เพราะหากผลกระทบลากยาวถึงสิ้นมกราคม ผลกระทบที่มีต่อลูกหนี้อาจมีมากขึ้น โดยแนวทางเบื้องต้น เช่น การพักหนี้ให้ชำระเฉพาะเงินต้นหรือดอกเบี้ย ยืดระยะเวลาชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และรอบนี้เราอาจพิจารณาไปถึงการใช้บัตรลูกหนี้ด้วย

โดยอาจจะปิดการใช้บัตรสำหรับลูกหนี้ที่ดูไปไม่ไหว เพราะหากปล่อยไว้ให้บัตรยังเดิน หนี้ก้อนใหม่ก็จะมาเรื่อยๆ สุดท้ายก็กลายเป็นการสร้างภาระหนักไปอีก เราคงต้องติดตามความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการสกัดหนี้ และแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ คาดว่าสัปดาห์นี้คงชัดเจน